skip to Main Content

Asbest laten verwijderen

Wilt u asbest laten verwijderen? Aan het veilig verwijderen van asbesthoudende materialen worden hoge eisen gesteld welke onder strenge wet en regelgeving vallen. Bovendien mag dit in de meeste gevallen alleen worden uitgevoerd door daarvoor gecertificeerde bedrijven. In sommige gevallen mag een particulier ook zelf asbest verwijderen.

Van Santen advies ontzorgt u graag volledig bij het asbestverwijdering, zodat u gegarandeerd bent van een oplossing op maat. Hierdoor worden er geen onnodige kosten gemaakt en bent u verzekerd van een professionele aanpak. Het verwijderen van asbest kan soms op een pragmatischere manier, maar ook op de traditionele methode, zonder daarbij de wet en regelgeving te overtreden. Van Santen Advies staat u daarin graag bij in raad en daad.

Veel voorkomende plekken zijn: golfplaten – dakbeschotplafondschoorsteentegelsvensterbankvloerbedekkingkruipruimtegipsplaten

Asbest laten verwijderen

Wilt u een prijsindicatie?

Asbest saneren door van Santen Advies

De sanering van risicovolle asbesthoudende toepassingen is erg specialistisch. Daar komt bij dat niet elk asbest project hetzelfde is en dat gecertificeerde bedrijven vaak elk hun eigen specialisme hebben. Van Santen Advies ontzorgt u volledig bij uw asbestsanering. Dit begint altijd bij een asbestinventarisatie. Vervolgens zorgen wij voor de overige noodzakelijkheden, zoals de aanvraag van de vergunningen, indien nodig een verontreinigingsonderzoek, meldingen in -onder andere- het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS), asbestsaneringen, vrijgaven en stortbonnen.

Met vele jaren ervaring in de markt hebben wij samenwerkingsverbanden ontwikkelt met vele partners die elk hun eigen expertise hebben als het gaat om het verwijderen van asbest. Hierdoor bent u gegarandeerd van de juiste oplossingen op maat. Omdat wij u graag snel van dienst zijn ontvangt u, wanneer u een offerte aanvraagt, deze altijd binnen 24 uur. Goed om te weten is dat speciale asbest saneringen met risicobronnen -of bijvoorbeeld op gevoelige locaties (onder andere: scholen, winkels, kantoorpanden)- door ons projectmanagementteam extra goed worden voorbereid. Tijdens de uitvoering begeleiden onze professionals de werkzaamheden en wordt alles met dagrapportages vastgelegd.

Asbest verwijderen

Veel voorkomende plekken van asbestsanering

Asbesthoudende toepassingen werden tot en met 1993 nog toegepast en gebruikt. In huis komen in de oudere woningen veel asbesthoudende toepassingen voor, Je kunt het bijvoorbeeld vinden in plafondplaten, zachtboard platen, platen achter de cv-ketel, een schouw of vensterbank van imitatiemarmer, afvoerbuizen van cement, dakbeschot, kachels en overige apparaten, plantenbakken, vloerzeil en de kit van kozijnen. Kort samengevat: bij oudere woningen nagenoeg overal. De hoogtij-jaren voor het beruik van asbesthoudende toepassingen was in de jaren ’70. In 1977 kwam er een verbod op het gebruik van spuit-asbest, in 1985 werden alle niet-hechtgebonden toepassingen verboden en vanaf 1994 was het aanbrengen, be- en verwerken van asbesthoudende toepassingen helemaal verboden. De meest voorkomende asbestsaneringen van dit moment zijn asbesthoudende golfplaten, asbesthoudende vloerzeilen, asbesthoudende rioleringen en standleidingen en kozijnen en borstweringspanelen.

Asbest afvoeren

Ook over het afvoeren van de asbesthoudende materialen hoeft u zich geen zorgen te maken. In combinatie met onze partners zorgen wij voor de geschikte wijze van het afvoeren van de asbesthoudende materialen die bij uw project worden gesaneerd. Uiteraard houden wij ook hierbij rekening met de wet- en regelgeving. Nadat asbesthoudend materiaal is afgevoerd, ontvangt u een stortbon. Dit is tevens uw bewijs dat u geen eigenaar meer bent van het asbesthoudende afval, dus bewaar de stortbon altijd goed!

Een particulier mag asbest en asbestgelijkend materiaal meestal inleveren bij de milieustraat van haar gemeente. Een goed voorbeeld van asbestgelijkend materiaal zijn asbestvrije golfplaten die zijn voorzien van een NT-keurmerk. De aanwezigheid van asbest in een (deel van een) golfplaat is niet met het blote oog vast te stellen. Om deze reden wordt asbest en asbestgelijkend materiaal meestal op dezelfde manier geaccepteerd op de milieustraat.

Asbestsaneren

Veel gestelde vragen over asbest verwijderen

Is asbest verwijderen verplicht?

Zolang asbestvezels niet loskomen, zijn asbesthoudende toepassingen niet gevaarlijk en dus niet verplicht om te verwijderen.  Ook als er geen sloop- of renovatieplannen zijn, is asbest meestal veilig genoeg om te laten zitten. Echter indien asbest beschadigd is, of makkelijk kan beschadigen, dan kunnen er asbestvezels vrijkomen. In dat geval is het wel verplicht om asbest te verwijderen, immers blootstelling aan respirabele (schadelijke) asbestvezels is gevaarlijk voor de gezondheid. Dus als asbest in de weg zit bij verbouwing of sloop, of als asbesthoudende toepassingen beschadigd zijn en het een gevaar voor mens en milieu vormt, is asbest verwijderen verplicht. Uw gemeente of omgevingsdienst kan zelf extra regels hebben. Vraag het daarom altijd na bij uw gemeente of omgevingsdienst. De gemeente of omgevingsdienst kan u zelfs een boete geven of met een dwangsom dwingen om bijvoorbeeld uw asbesthoudende (golfplaten) dak te verwijderen, indien deze erg beschadigd is en als zij vinden dat het een gevaar voor het milieu is.

Is asbest verwijderen gevaarlijk?

Asbest verwijderen kan gevaarlijk zijn, indien dit onprofessioneel wordt uitgevoerd. Er zijn verschillende soorten asbest, welke in verschillende soorten materiaal zijn verwerkt. In de asbestbranche spreken wij over hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbesthoudende bronnen. Het verwijderen van hechtgebonden bronnen is minder gevaarlijk, omdat de asbestvezels niet makkelijk kunnen vrijkomen. Echter als bijvoorbeeld hechtgebonden asbesthoudende beplating verwijderd moet worden en deze is geschroefd, gespijkerd én gekit, is er een groot risico op breuk en daardoor vrijkomen van asbestvezels aannemelijk. In dat geval dient asbest ook onder een hogere risicoklasse-regime verwijderd te worden en moet mens en milieu beschermd worden. Bij de niet-hechtgebonden asbesthoudende bronnen treedt nagenoeg altijd wel een gevaar op. Daar kunnen al spontaan asbestvezels uit vrijkomen en dat levert vaak een direct gevaar op. Het saneren van niet-hechtgebonden asbest is dus gevaarlijk(er).

Is er een subsidie voor asbest verwijderen?

Op dit moment is er helaas geen asbestsubsidie! Tot 15 december 2018 waren er nog subsidies voor asbestsaneringen van (voornamelijk) asbesthoudende daken, echter zijn deze regelingen in 2022 niet meer van kracht omdat de subsidiebudget van € 75 miljoen al een paar jaar geleden is bereikt. U kunt hierdoor geen subsidieaanvraag meer indienen. Neem contact op met uw gemeente of de provincie om te informeren of er eventueel een plaatselijke of provinciale subsidie is, dit kan namelijk per locatie namelijk verschillen. Tip, kijk even op de website: https://mijn.rvo.nl/home

Hoelang duurt asbestverwijdering?

Het verwijderen van bijvoorbeeld asbesthoudende daken is bij particuliere schuren tot circa 100 m2 meestal binnen één werkdag gerealiseerd. Kleinere asbestsaneringen van bijvoorbeeld asbesthoudende vloerzeiltjes in een doorsnee woning, nemen over het algemeen ook circa 1 werkdag in beslag. De asbestverwijderaars werken in shiften van 2 uur, met daarna een pauze van 1 uur. Dus er zijn slechtst 6 fysieke arbeidsuren per man – per werkdag, waarbij tussen elke shift gedoucht moet worden. Dit -in combinatie met de strenge wet- en regelgeving- zijn de redenen dat asbestsaneringen vrij kostbaar kunnen zijn.

Vooruitlopend op asbest saneringen, dienen er ook altijd eerst werkplannen te worden opgesteld en moeten er vergunningen worden aangevraagd. Elk asbestsaneringsbedrijf dient gecertificeerd te zijn en ook naar de certificerende instelling moet een melding gedaan worden. De certificerende instelling kan steekproefsgewijs controles uitvoeren op locatie. De Nederlandse Arbeidsinspectie krijgt vervolgens ook een signaal, zodat ook zij eventueel op locatie een controle uit kunnen voeren. Na de asbestverwijdering moet het werkgebied ook worden vrijgegeven, waarbij gecontroleerd wordt of alle asbesthoudende toepassingen netjes verwijderd zijn. Met andere woorden: ook de voorbereiding en afronding van een asbestverwijdering vergt behoorlijk tijd en inspanning.

Kosten asbest laten verwijderen

De kosten van het verwijderen van asbest kunnen behoorlijk uiteenlopen en is sterk afhankelijk van de situatie, het asbesthoudende materiaal en de grote van het project. Voor particulieren hebben wij scherpe tarieven voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie, waarbij wij gratis een kostenraming leveren voor de voorgenomen asbestverwijdering.

U bent niet altijd verplicht om asbest te verwijderen en vaak is het kostentechnisch beter om asbesthoudende toepassingen pas te saneren bij sloop of grootschalige renovatie. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of vraag een vrijblijvende offerte aan, die wij u binnen 24 uur kunnen aanleveren.

Naast Asbest ontzorgen wij ook bij het verwijderen van chroom-6.

Van Santen Advies

Staalweg 44
2612 KK Delft

015-2061300
info@vs-advies.nl

Asbest saneren

Asbest saneren voeren wij uit in heel Nederland, o.a. in de volgende plaatsen:

Back To Top