skip to Main Content

Calamiteitendienst

24-uurs calamiteitendienst

Een calamiteit is een onverwachte gebeurtenis. Bij een calamiteit kan asbesthoudend materiaal vrijkomen en zich verspreiden. Dit is een risico voor mens en milieu. Helaas komen nog aanzienlijk vaak calamiteiten voor. Denk hierbij aan brand of het aantreffen van onvoorzien asbest tijdens renovaties of sloopwerkzaamheden. Ook wordt asbest regelmatig beschadigd tijdens installatie- of onderhoudswerkzaamheden. Van Santen Advies beschikt over een calamiteitendienst die 24 uur per dag bereikbaar is op nummer:

015 – 206 13 00

015 - 206 13 00

Een calamiteit is niet altijd een calamiteit. Juist het voorkomen van ‘PEK-situaties’ (Paniek, die gepaard gaat met Emotie en vervolgens onnodig leidt tot hoge Kosten) is de grote kracht van Van Santen Advies. Het snel onder controle krijgen en terugschalen naar een regulier project, voorkomt onnodig hoge kosten.

Back To Top