skip to Main Content

Aanbesteding

Naast dienstverlener willen wij vooral kennispartner voor onze opdrachtgevers zijn. Voornaamste doelen hierbij zijn het verkorten van doorlooptijden bij asbest– en chroom 6 saneringen, (totaal)sloopprojecten, het beperken van overlast voor de omgeving, kostenefficiënte uitvoering van saneringen en uitvoering binnen tijdsplanning en budget. Op dit vlak beschikken wij over een ruime en bewezen expertise die wij met concrete voorbeelden kunnen onderbouwen.

Een aanbesteding is een procedure die Van Santen Advies namens de opdrachtgever bekendmaakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. In die offertes staat onder andere welke prijs het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt. Op een vooraf bepaalde datum sluit de inschrijving en selecteert Van Santen Advies namens de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt.

Het verlenen van de opdracht aan een van de bedrijven wordt gunning genoemd. Het doel van het aanbestedingsbeleid is tweeledig: zowel om concurrentie tussen de bedrijven (aanbieders) te stimuleren, als om alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven de opdracht te verkrijgen.

Wij stellen voor welke aannemers het beste kunnen worden uitgenodigd voor de werkzaamheden, waarbij gebruik gemaakt wordt van de jarenlange kennis en ervaring van de medewerkers van Van Santen Advies. De selectie van aannemers doen wij uiteraard in overleg met u en we verzorgen de gehele inschrijving, leiden aannemers rond op de locatie, verzamelen en beantwoorden hun vragen in een nota van inlichtingen en beoordelen de offertes. Dat leidt tot een helder gunningsadvies.

Wilt u een prijsindicatie?

Verschillende soorten aanbestedingen

Bij enkelvoudig onderhands aanbesteden wordt de opdracht gegund aan één partij die op basis van objectieve criteria is geselecteerd om een offerte in te dienen. In sommige gevallen kan dit een gunstig effect hebben op de uitvoering, echter speelt het vertrouwen in de geselecteerde aannemer een grote rol.
Bij meervoudig onderhands aanbesteden nodigt Van Santen Advies op basis van eigen en objectieve criteria een aantal (minimaal 3 en maximaal 5) van te voren geselecteerde gegadigden uit om een offerte in te dienen. Van Santen Advies gunt -in overleg met u- op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding of – mits gemotiveerd – op basis van laagste prijs of op laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit.

Tekenen contract

Na verzenden van de mededeling van de gunning gaan wij over tot het daadwerkelijk aanvaarden van het bindend aanbod van de winnende inschrijver. In sommige gevallen dient daarvoor eerst afgewacht te worden tot de opschortende termijn is verlopen, zonder dat bezwaar is ingediend. Meestal vindt aanvaarding plaats door het zenden van een bericht dat er geen bezwaar is ingediend en dat de overeenkomst gesloten kan worden. Dit wordt vaak de definitieve gunning genoemd.

Van Santen Advies kan u volledig ondersteunen in alle bovenstaande diensten, waarbij gebruik maakt van de kennis en knowhow voor de selectie van goede en gerenommeerde (asbest- chroom 6 en sloop)aannemers.

Back To Top