skip to Main Content

Asbest schoorsteen verwijderen

Het is gebruikelijk dat asbesthoudende materialen rondom de schoorstenen werden gebruikt en verwerkt, vooral als deze vóór 1994 is geplaatst. Als u besluit uw schoorsteen te verwijderen en een nieuwe schoorsteen te plaatsen, dan is het belangrijk om een asbestinventarisatie uit te laten uitvoeren om na te gaan of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn en in hoeverre deze schadelijk zijn.

Zowel inspectie als verwijdering van asbesthoudende schoorstenen dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.

Asbest schoorsteen verwijderen

Wilt u een prijsindicatie?

Een schoorsteen met asbest herkennen

Zoals elk type asbest, is ook het herkennen van een asbest schoorsteen erg lastig. Dit geldt voor zowel de asbesthoudende materialen in als buiten de schoorsteen. Het meest bekend is de asbestcement buis. Deze asbestcement buis is vaak  zichtbaar en te herkennen op het uiteinde van de schoorsteen op het dak. Veelal zie je hierin enkel het eindstuk, maar loopt deze vaak nog in de gehele schoorsteen door in de woning.

Een andere veel voorkomende asbesthoudende toepassing die niet aanwezig is in de schoorsteen, maar wel eromheen, is de sierbeplating of ook imitatiemarmer. Vaak voor de leek moeilijker herkenbaar, maar voor een asbest specialist zeer duidelijk herkenbaar en veelvuldig toegepast. Ook oudere verwarmingstoestellen van het bouwjaar voor 1994 kunnen op diverse plekken in het toestel asbest bevatten.

Is asbest in de schoorsteen gevaarlijk?

De aanwezigheid van deze asbestschoorsteen is voor u niet gevaarlijk en kan daar blijven zitten. Zolang er geen plannen zijn met de schoorsteen is de aanwezigheid van dit materiaal niet gevaarlijk en bent u niet verplicht om asbest in uw schoorsteen te verwijderen. Zelfs als de schoorsteen niet meer gebruikt wordt is het saneren hiervan geen verplichting.

Procedure rondom het verwijderen van asbest in de schoorsteen

Als er asbest aanwezig is in een schoorsteen, is het belangrijk om een professionele asbestsaneringsbedrijf in te schakelen om het materiaal veilig te laten verwijderen. De procedure voor het verwijderen van asbest uit een schoorsteen kan als volgt verlopen:

  1. Asbestinventarisatie: De eerste stap is om een inspectie uit te voeren om de omvang van het asbestprobleem vast te stellen en te beoordelen welke saneringsmethoden nodig zijn.
  2. Voorbereiding: De saneringsmedewerkers zullen de werkruimte voorbereiden door deze af te sluiten en te isoleren van de rest van het gebouw. Ze zullen ook geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.
  3. Verwijdering: Het asbest wordt vervolgens verwijderd uit de schoorsteen door middel van speciale technieken en gereedschappen die de verspreiding van asbestvezels minimaliseren.
  4. Reiniging: Na verwijdering wordt de werkruimte grondig gereinigd en gecontroleerd op eventuele resten van asbestvezels. Als er nog resten zijn, worden deze verwijderd en wordt de ruimte opnieuw schoongemaakt.
  5. Afvoer: Het verwijderde asbest wordt verpakt en afgevoerd naar een erkend stortplaats voor asbestafval.

Kom in contact

Wilt u meer informatie of heeft u plannen om uw schoorsteen te verwijderen? Neemt u dan gerust contact op met onze specialisten. Zij zullen u van een goed en volledig advies voorzien evenals het benodigde asbestonderzoek om te weten wat en welke asbest hier aanwezig is.

Van Santen Advies

Staalweg 44
2612 KK Delft

015-2061300
info@vs-advies.nl

Asbest schoorsteen verwijderen

Asbest schoorsteen verwijderen voeren wij uit in heel Nederland, o.a. in de volgende plaatsen:

Back To Top