skip to Main Content

Chroom-6 verwijderen

De wet stelt eisen aan het werken met kankerverwekkende en mutagene stoffen over hoe om te gaan met chroom-6. Werkgevers moeten zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemers. De Arbowet verlangt dat de maatregelen in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Van Santen Advies kan voor u een Plan van Aanpak opstellen, welke grofweg bestaat uit vier stappen: stap 1) Inventariseren, stap 2) Beoordelen, stap 3) Maatregelen en tot slot stap 4) Borging.

Wilt u een prijsindicatie?

Back To Top