skip to Main Content

Asbest afvoeren

Het veilig afvoeren van asbest is van cruciaal belang om de gezondheid van zowel mensen als het milieu te beschermen. Asbest, een natuurlijk mineraal dat ooit veel werd gebruikt in bouwmaterialen vanwege zijn hittebestendige en isolerende eigenschappen, is inmiddels erkend als een ernstig gezondheidsrisico. Bij het verwijderen en afvoeren van asbest is het naleven van strikte richtlijnen en procedures essentieel. In dit artikel worden de belangrijkste stappen en richtlijnen voor het veilig afvoeren van asbest uiteengezet.

Asbest afvoeren

Regels rondom het afvoeren van asbest

In theorie is in de wet opgenomen dat asbesthoudende materialen alleen door een gecertificeerd bedrijf verwijderd en afgevoerd mogen worden. Dat is ook het beste, immers weten gecertificeerde bedrijven hoe te handelen als er iets mis gaat. De asbestregelgeving is streng en dat is niet voor niets: asbest is een gevaarlijk goedje. Asbestverwijderingsbedrijven beschikken vaak zelf over afvalstroomnummers óf zij schakelen transporteurs in die over afvalstroomnummers beschikken.

Kort samengevat: een niet gecertificeerd bedrijf mag NOOIT zelf asbesthoudend materiaal vervoeren.

Soms mag u als particulier zelf asbest verwijderen en afvoeren, alleen geldt dat alleen voor asbesthoudende toepassingen die in een laag risico vallen. Zowel voor de asbestverwijdering, als voor het afvoeren van de asbesthoudende toepassingen gelden strenge regels.

Mag je als particulier zelf asbest afvoeren?

Hoewel er enige verwarring kan bestaan over wie bevoegd is om asbest af te voeren, is het belangrijk op te merken dat in veel landen en rechtsgebieden het zelf afvoeren van asbesthoudend materiaal ten strengste wordt afgeraden, zo niet verboden. Dit komt door de ernstige gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met blootstelling aan asbestvezels. Zelfs kleine hoeveelheden kunnen op de lange termijn ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

In de wet staat: Een particulier mag maximaal 35m2 per kadastraal perceel verwijderden.

Maar let hierbij op het volgende. De asbesthoudende golfplaten zijn niet altijd even dik, soms zijn ze zelfs erg nat waardoor ze zwaarder zijn dan dunne en droge asbesthoudende golfplaten. Niet elke situatie is hier dus gelijk. Wilt u meer verwijderen, dan moet u dit overlaten aan een gecertificeerd bedrijf.

Hoe moet je asbest afvoeren?

Asbesthoudend materiaal dient ALTIJD zo heel mogelijk verwijderd, ingepakt en afgevoerd te worden. U dient de kortst mogelijke route aan te houden naar de beoogde stortplaats, de voor u lokale gemeentewerf.

Waar kan je asbest afvoeren?

Landelijk verschillen de afvoer en acceptatieregels vaak per gemeente, echter kunt u asbesthoudend materiaal vaak -onder voorwaarden, luchtdicht en dubbel verpakt!- inleveren bij uw plaatselijke gemeentewerf.

Laat het over aan Van Santen Advies

Hoewel het verleidelijk kan zijn om kosten te besparen door zelf asbest af te voeren, is dit een gevaarlijke en potentieel illegale benadering. Vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s en wettelijke beperkingen die ermee gepaard gaan, is het verstandiger om professionals in te schakelen voor het afvoeren van asbest. Bij Van Santen advies waarborgen we een veilige, wettelijk conforme en verantwoorde afvoerprocedure die de gezondheid van mensen en het milieu beschermt.

 

Door Cock van Santen

Wilt u een prijsindicatie?

Back To Top