skip to Main Content

Hechtgebonden asbest

Wat is hechtgebonden asbest?

Hechtgebonden asbest is een type asbest waarbij de asbestvezels stevig vastzitten in een ander materiaal, zoals cement of kunststof. Dit maakt het minder gevaarlijk dan niet-hechtgebonden asbest, omdat de vezels minder snel vrijkomen.

Van Santen Advies gebruikt het punaise principe om onderscheidt te maken dus beide types: Als het moeilijk of niet mogelijk is om een punaise in het materiaal te drukken, spreken wij over een harde en hechtgebonden toepassing. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: golfplaten, sandwichpanelen, bloembakken en vensterbanken.

Asbest laten verwijderen

Wat maakt asbest hechtgebonden?

Asbest is hechtgebonden wanneer de asbestvezels stevig verankerd zijn in een bindmiddel zoals cement. Dit betekent dat de vezels niet zomaar kunnen vrijkomen, tenzij het materiaal beschadigd raakt. In tegenstelling tot niet-hechtgebonden asbest, waarbij de vezels los zitten en gemakkelijk in de lucht kunnen komen, blijft hechtgebonden asbest relatief veilig zolang het onbeschadigd blijft. Het bindmiddel zorgt ervoor dat de vezels op hun plaats blijven, waardoor het risico op blootstelling aan schadelijke vezels wordt verminderd.

Veelvoorkomende toepassingen van hechtgebonden asbest

Hechtgebonden asbest werd veelvuldig gebruikt in verschillende bouwmaterialen vanwege zijn sterke en brandwerende eigenschappen. Enkele veelvoorkomende toepassingen zijn:

  • Golfplaten: Vaak gebruikt voor dakbedekking en gevelbekleding.
  • Waterleidingen en rioleringen: Asbestcement werd gebruikt vanwege zijn duurzaamheid en weerstand tegen corrosie.
  • Gevelpanelen en vensterbanken: Voor extra stevigheid.
  • Vloertegels en plafondplaten: Asbest zorgde voor een lange levensduur.
Asbest golfplaten verwijderen
Asbest vensterbank
Asbest riolering

Gezondheidsrisico’s van hechtgebonden asbest

Hoewel hechtgebonden asbest minder gevaarlijk is dan niet-hechtgebonden asbest, zijn er nog steeds risico’s verbonden aan blootstelling. Wanneer hechtgebonden asbest beschadigd raakt, kunnen asbestvezels vrijkomen en ingeademd worden. Dit kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals asbestose, mesothelioom of longkanker.

Het is daarom van cruciaal belang om voorzichtig om te gaan met materialen die mogelijk hechtgebonden asbest bevatten.

Hechtgebonden asbest herkennen

Het herkennen van hechtgebonden asbest kan lastig zijn, omdat het vaak vermengd is met andere materialen. Enkele tekenen dat een materiaal mogelijk hechtgebonden asbest bevat, zijn:

  • Ouderdom van het gebouw: Gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd, hebben een grotere kans asbesthoudende materialen te bevatten.
  • Uiterlijk: Hechtgebonden asbestmaterialen kunnen een grijze of witte kleur hebben en een vezelige structuur vertonen als ze beschadigd zijn.
  • Producttype: Materialen zoals golfplaten, waterleidingen en vloertegels die in oudere gebouwen voorkomen, kunnen asbest bevatten.

Voor een definitieve identificatie is het raadzaam een professionele asbestinventarisatie te laten uitvoeren.

Wetgeving omtrent hechtgebonden asbest

De Nederlandse wetgeving is streng als het gaat om asbest, inclusief hechtgebonden asbest. Sinds 1993 is het gebruik van asbest verboden en zijn er strikte regels voor de verwijdering ervan. Wilt u de hechtgebonden asbest dus zelf verwijderen, houdt dan rekening met de richtlijnen.

Enkele belangrijke punten uit de wetgeving zijn:

  • Inventarisatie: Voordat een gebouw gerenoveerd of gesloopt wordt, moet een asbestinventarisatie uitgevoerd worden door een gecertificeerd bedrijf.
  • Verwijdering: Asbestverwijdering moet in veel gevallen uitgevoerd worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
  • Veiligheidsmaatregelen: Er moeten strikte veiligheidsmaatregelen genomen worden om blootstelling te voorkomen, zoals het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het afzetten van de werkzone.

Door Cock van Santen

Van Santen Advies als asbestverwijderingsbedrijf

Is er bij u sprake van asbest of twijfelt u? Bij VS-Advies.nl bieden wij een compleet pakket aan, zowel de inventarisatie, het vergunningentraject als het veilig verwijderen van de asbest. Neem gerust contact met ons op, wij denken graag met u mee.

Wilt u een prijsindicatie?

Back To Top