skip to Main Content

Asbest advies

Het asbest advies dat Van Santen Advies met u deelt, komt voort uit een zorgvuldig uitgevoerd asbest onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onze gecertificeerde asbestdeskundigen. Voorafgaand aan het onderzoek ter plaatste worden er diverse bronnen geraadpleegd om vooraf zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Bouwtekeningen en oude rapportages worden doorgenomen en waar mogelijk wordt ook gesproken met de beheerder van het onroerend goed.

De volgende stap is dat er door de betreffende Deskundig Inventariseerder Asbest een materiaalmonster van het asbest wordt genomen, die dit monster laat analyseren in een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium. De resultaten van de materiaalmonsters worden gepresenteerd in een asbestrapport. De resultaten uit het asbestrapport vertalen wij voor u in een passend advies.

Asbest advies vervolgstappen

Na het onderzoek en het bespreken van het asbest advies is de volgende stap om asbest te laten verwijderen. Asbest verwijderen wordt niet door Van Santen Advies zelf uitgevoerd, echter beschikken wij wel over de juiste partners voor de juiste klus. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn door het traject voor u te begeleiden. Zo weet u zeker dat het verwijderen van asbest conform de wet- en regelgeving, veilig en zorgvuldig én effectief uitgevoerd wordt.

Wilt u een prijsindicatie?

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk product en een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen. Asbest is vanwege bepaalde nuttige eigenschappen tot 1994 veelvuldig gebruikt in gebouwen, woningen en installaties. Het is sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en bovendien goedkoop. Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid.

Asbest heeft echter ook een negatieve eigenschap: bij beschadigingen aan asbesthoudende materialen kunnen er vezels vrijkomen. Schadelijke asbestvezels zijn zo klein, dat deze niet met het blote oog waar te nemen zijn. Als gevolg van blootstelling aan asbest kunnen verschillende asbestziekten ontstaan, onder andere: Mesothelioom, longkanker en asbestose.

Wat zijn de gevaren van asbest?

Het inademen van losse asbestzetels kan na enige tijd longkanker, longvlieskanker en/ of buikvlieskanker veroorzaken. De kans om kanker te krijgen door asbest is echter wel afhankelijk van de hoeveelheid vezels die iemand inademt tijdens zijn leven. Een normale blootstelling met asbest gedurende het leven is laag waardoor het gevaar ook erg klein is. Het gevaar van asbest ligt meer bij mensen met een bepaald beroep zoals een timmerman of bouwvakker. Zij kunnen vaker en voor een langere periode in aanraking komen met asbest. Om deze reden zijn de regels omtrent asbest ook erg streng en dien je het niet zomaar zelf te verwijderen.

Back To Top