skip to Main Content

Verontreiniging onderzoek

NEN-2991 onderzoek

Een NEN-2991 onderzoek is een onderzoek om de eventuele risico’s van blootstelling aan asbest te kunnen bepalen. De NEN-2991 beschrijft hoe asbestrisico’s in gebouwen, objecten of constructies uniform in kaart moeten worden gebracht. Tijdens de risicobeoordeling worden er luchtmonsters geplaatst en kleefmonsters genomen die worden geanalyseerd. De luchtmetingen en de kleefmonsters worden geanalyseerd via elektronenmicroscopie.

Beperkt verontreinigingsonderzoek volstaat vaak

In een groot aantal gevallen adviseren inventarisatiebureaus onterecht een NEN-2991 onderzoek uit te voeren. Een beperkt verontreinigingsonderzoek volstaat in veel gevallen, waardoor een kostbaar NEN-2991 onderzoek niet nodig is. In een te slopen of leegstaand gebouw is het uitvoeren van een NEN-2991 onderzoek vaak niet nodig. Met een beperkt kleefmonsteronderzoek kan een saneerbedrijf het veilige gebied (de containment grens) vaststellen.

Compleet NEN-2991 verontreinigingsonderzoek

Van Santen Advies verzorgt voor u een verontreinigingsonderzoek op basis van de regelgeving conform NEN-2991. We gaan pragmatisch te werk. Wij beschikken over middelen zoals decontaminatieunits (douche) en persoonlijke beschermingsmiddelen (adembescherming, kleding en overalls).  U ontvangt vervolgens een heldere rapportage, inclusief conclusies en aanbevelingen.

Wilt u een prijsindicatie?

Back To Top