skip to Main Content

Asbest riolering

Asbest werd vroeger veel gebruikt in verschillende bouwmaterialen, waaronder riolering/ afvoersystemen. Onder de term “asbest riolering” verstaan we de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in de buizen en pijpen die gebruikt worden voor het afvoeren van afvalwater en regenwater. Deze asbestmaterialen werden vooral gebruikt vanwege hun duurzaamheid en weerstand tegen chemische erosie.

Asbest-cementproducten hebben een levensduur van 30 jaar, wat betekent dat de meeste asbesthoudende toepassingen inmiddels aan vervanging toe zijn. Veelvuldig worden lekkende asbestafvoeren en buizen aangetroffen tijdens asbestinventarisaties.

Asbest riolering

Wilt u een prijsindicatie?

Hoe ziet een asbest pijp eruit?

Asbest pijpen, vaak onderdeel van het rioleringssysteem, zijn meestal grijs of wit en hebben een vezelachtige structuur. Ze kunnen zowel stijf als flexibel zijn, afhankelijk van de specifieke samenstelling. Het onderscheidend kenmerk van asbest in pijpen is echter niet altijd met het blote oog zichtbaar, wat het herkennen ervan moeilijk kan zijn zonder professionele hulp.

Hoe herken je een asbest buis?

Het herkennen van een asbest buis kan complex zijn. Asbest buizen zijn vaak te herkennen aan de ruwe, vezelachtige textuur, maar dit is niet altijd het geval. Als de buis dateert van vóór 1994, is er een verhoogd risico dat het asbest bevat, omdat asbest toen een gangbaar materiaal was. Bij twijfel is het aan te raden om een gespecialiseerd bedrijf zoals Van Santen Advies in te schakelen. Zij kunnen met zekerheid vaststellen of er sprake is van asbest.

Hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest riolering

Asbest kan voorkomen in twee vormen: hechtgebonden en niet-hechtgebonden. Hechtgebonden asbest is verwerkt in materialen waar de asbestvezels stevig zijn vastgezet in het basismateriaal, zoals in asbestcement. In deze vorm is de kans op vrijkomen van vezels veel kleiner zolang het materiaal intact blijft. Hechtgebonden asbest mag in bepaalde gevallen zelf worden verwijderd.

Mag je hechtgebonden asbestbuizen/ pijpen zelf verwijderen?

In Nederland mag je onder bepaalde voorwaarden zelf hechtgebonden asbest verwijderen. Dit is echter afhankelijk van de hoeveelheid asbest, de staat waarin het zich bevindt, en het type asbestproduct. Voor asbestbuizen gelden specifieke regels omdat deze vaak onder de grond liggen en het risico op breken en dus vezelvrijgave hoger is.

  • Oppervlaktebeperking: Er geldt een oppervlaktelimiet (meestal tot 35m²) voor het materiaal dat je zelf mag verwijderen.
  • Goede staat: De asbesthoudende materialen moeten in goede staat zijn, zonder scheuren of breuken.
  • Voorzorgsmaatregelen: Bij het verwijderen is het belangrijk om geen gereedschap te gebruiken dat het materiaal kan beschadigen, zoals boren, zagen of schuren.
  • Beschermende kleding: Het dragen van beschermende kleding, zoals een FFP3-masker, handschoenen en een wegwerpoverall, is noodzakelijk.
  • Afvoeren: Het materiaal moet op een verantwoorde manier worden afgevoerd. Dit betekent dat het veilig verpakt moet worden in speciaal daarvoor bestemde zakken of folies en vervoerd naar erkende stortplaatsen.

Asbest buizen laten verwijderen door professionals

De verwijdering van niet-hechtgebonden asbest buizen moet altijd door professionals worden uitgevoerd om verspreiding van asbestvezels in de omgeving en mogelijke gezondheidsrisico’s te voorkomen. Van Santen Advies beschikt over partners met de benodigde certificaten en ervaring om asbest veilig en volgens de wettelijke richtlijnen te verwijderen.

Het proces omvat het afzonderen van het gebied, het gebruik van beschermende uitrusting, en gespecialiseerde filtratiesystemen om ervoor te zorgen dat er geen asbestvezels ontsnappen tijdens de verwijderingswerkzaamheden.

Van Santen Advies biedt uitgebreide diensten voor asbestinventarisatie en het laten verwijderen van asbest in rioleringssystemen. Neem contact met ons op voor een grondige inspectie en deskundig advies over de beste aanpak voor uw situatie.

Van Santen Advies

Staalweg 44
2612 KK Delft

015-2061300
info@vs-advies.nl

Asbest riolering verwijderen

Asbest in de riolering verwijderen voeren wij uit in heel Nederland, o.a. in de volgende plaatsen:

Back To Top