skip to Main Content

Asbestinventarisatie
rapport

Een asbestinventarisatierapport is een essentieel document dat voortkomt uit een grondige asbestinventarisatie. Het is een wettelijk bepaalde rapportage die u nodig heeft bij een verbouwing, renovatie, totaalsloop, óf als er een redelijk vermoeden is dat u kunt worden blootgesteld aan asbestvezels.

Bij Van Santen Advies zijn we gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige asbestinventarisatierapporten die voldoen aan alle wettelijke eisen en normen. Wij begrijpen het belang van een gedegen rapport bij asbestsanering en staan klaar om u te voorzien van de benodigde expertise en documentatie om uw project veilig en conform de regelgeving uit te voeren.

Asbest inventarisatie rapport door Van Santen Advies

Wilt u een prijsindicatie?

Veel gestelde vragen over een asbestinventarisatierapport

Wat staat er in een asbest inventarisatie rapport?

Kort samengevat bestaat een asbestinventarisatierapport uit drie onderdelen:

1) Voorbereiding/ deskresearch
2) Veldwerk en monsternames
3) Opstellen en aanleveren van het asbestinventarisatierapport.

Tijdens de asbestinventarisatie wordt er naar gestreefd om tot een zo volledig mogelijke detectie en registratie van aanwezige asbesthoudende materialen te komen. Daarbij wordt zeer systematisch te werk gegaan en worden deze gegevens vervolgens in het asbestinventarisatierapport verwerkt. Met deze asbestinventarisatierapportage kunt u vervolgens een sloopvergunning aanvragen om het asbest te laten verwijderen.

Door wie moet ik een asbest rapport laten maken?

Een asbest rapport laten maken, mag en kan alleen worden overgelaten aan gecertificeerde bedrijven (check dit zelf op Ascert.nl). Ook de Deskundig Asbest Inventariseerders (DIA’s) moeten over een persoonscertificaat beschikken. Indien het bedrijf en de persoonscertificaten op orde zijn, kunnen pas asbestinventarisaties worden uitgevoerd. Dit staat onder strenge controles van (handhavende) instanties zoals: Certificerende Instellingen, iSZW (bron: Arbeidsinspectie), Omgevingsdiensten en Gemeenten.

Laat het over aan Van Santen Advies

Het bedrijf én de medewerkers van Van Santen Advies zijn allen gecertificeerd en mogen een asbestsaneringsrapport opstellen. De Deskundig Asbest Inventariseerders (DIA’s) nemen materiaalmonsters van asbestverdachte toepassingen. Tevens wordt in de asbestinventarisatierapportage vastgelegd om wat voor asbesthoudend materiaal het gaat, op welke locatie het aanwezig is, hoe hoog de percentage asbest is, welke soorten er aanwezig zijn, de bevestigingsmethode, bereikbaarheid, binding, risicoklasse, saneringsurgentie en verwijderingsmethode.

Kortom: het uitvoeren van een asbestinventarisatie en het opstellen van een uiteindelijk asbestsaneringsrapport is specialistenwerk.

Hoe lang is een asbestinventarisatie rapport geldig?

Een asbest inventarisatie rapport heeft een “houdbaarheidsdatum” van maximaal drie kalenderjaren. Reden van de termijn van drie jaar is omdat de status van een asbestbron in drie jaar tijd kan veranderen. Denk daarbij onder andere aan het verweren van de asbesthoudende toepassingen en het eventueel beschadigen van de bron.

Is een gedateerd asbestsaneringsrapport van ouder dan drie jaar dan waardeloos? Nee, zéker niet. Een asbest rapport blijft geldig zolang het representatief is voor de huidige gebruikssituatie (bron: Infomil), echter na drie jaar is een inventarisatierapport van asbest niet meer geldig om het asbest mee te kunnen saneren. Een gedateerde asbest inventarisatie rapportage kan heel goed gebruikt worden als deskresearch, er kan in de loop der jaren geen extra asbest zijn bijgekomen. Immers geldt er sinds 1994 een verbod op het gebruik en toepassen van asbesthoudende materialen.

Wat kost een asbestinventarisatierapport?

Het tarief voor een asbestinventarisatie is afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden. Bij onze aanbiedingen zijn de materiaalmonsters (klein stukje materiaal dat wordt weggenomen van de asbestverdachte bron) altijd inbegrepen, hetgeen bij veel andere partijen niet het geval is en waarbij al snel € 25,00 per stuk voor wordt gerekend. Een inventarisatie voor een bouwkundige eenheid met een enkele bron is er al vanaf € 285,00.

Van Santen Advies

Staalweg 44
2612 KK Delft

015-2061300
info@vs-advies.nl

Asbest rapport

Een asbest rapport stellen wij op in heel Nederland, o.a. in de volgende plaatsen:

Back To Top