skip to Main Content

Asbestinventarisatierapport

Weten wat er allemaal in een asbestinventarisatierapport staat, wie deze opstelt en hoelang deze geldig is? Bij Van Santen Advies zijn we een gecertificeerd bureau en kunt u terecht om een asbestinventarisatierapport te laten maken! Neem contact met ons op of vraag eerst gerust een vrijblijvende offerte aan.

Wilt u een prijsindicatie?

Wat is een asbestinventarisatierapport?

Een asbestinventarisatierapport is een wettelijk bepaalde rapportage die u nodig heeft bij een verbouwing, renovatie, totaalsloop, óf als er een redelijk vermoeden is dat u kunt worden blootgesteld aan asbestvezels. Een blootstelling aan asbestvezels kan ook gebeuren bij “normaal” gebruik van een gebouw of object. Denk daarbij aan beschadigd geraakte leidingisolatie of zachte niet-hechtgebonden beplating, waarbij spontaan asbestvezels kunnen vrijkomen. Indien zo’n risicovolle situatie aanwezig is, is het opstellen van een asbestinventarisatierapport ook nodig.

Kort samengevat bestaat een asbestinventarisatierapport uit drie onderdelen:

1) Voorbereiding/ deskresearch,

2) Veldwerk en monsternames

3) Opstellen en aanleveren van het asbestinventarisatierapport.

Tijdens de asbestinventarisatie wordt er naar gestreefd om tot een zo volledig mogelijke detectie en registratie van aanwezige asbesthoudende materialen te komen. Daarbij wordt zeer systematisch te werk gegaan en de gegevens worden in het asbestinventarisatierapport verwerkt. Met deze asbestinventarisatierapportage kunt u een sloopvergunning aanvragen om het asbest te laten verwijderen.

Door wie moet ik een Asbestinventarisatierapport laten maken?

Een asbestinventarisatierapport laten maken, mag en kan alleen worden overgelaten aan gecertificeerde bedrijven. Ook de Deskundig Asbest Inventariseerders (DIA’s) moeten over een persoonscertificaat beschikken. Indien het bedrijf en de persoonscertificaten op orde zijn, kunnen pas asbestinventarisaties worden uitgevoerd. Dit staat onder strenge controles van (handhavende) instanties zoals: Certificerende Instellingen, iSZW (Arbeidsinspectie), Omgevingsdiensten en Gemeenten.

Het bedrijf én de medewerkers van Van Santen Advies zijn allen gecertificeerd en mogen een asbestsaneringsrapport opstellen. De Deskundig Asbest Inventariseerders (DIA’s) nemen materiaalmonsters van asbestverdachte toepassingen. Tevens wordt in de asbestinventarisatierapportage vastgelegd om wat voor asbesthoudend materiaal het gaat, op welke locatie het aanwezig is, hoe hoog de percentage asbest is, welke soorten er aanwezig zijn, de bevestigingsmethode, bereikbaarheid, binding, risicoklasse, saneringsurgentie en verwijderingsmethode. Kortom: het uitvoeren van een asbestinventarisatie en het opstellen van een uiteindelijk asbestsaneringsrapport is specialistenwerk.

Hoe lang is een asbestinventarisatierapport geldig?

Een asbestinventarisatierapport heeft een “houdbaarheidsdatum” van maximaal drie kalenderjaren. Reden van de termijn van drie jaar is omdat de status van een asbestbron in drie jaar tijd kan veranderen. Denk daarbij onder andere aan het verweren van de asbesthoudende toepassingen en het eventueel beschadigen van de bron.

Is een gedateerd asbestsaneringsrapport van ouder dan drie jaar dan waardeloos? Nee, zéker niet. Een asbest rapport blijft geldig zolang het representatief is voor de huidige gebruikssituatie, echter na drie jaar is een asbestinventarisatierapport niet meer geldig om het asbest mee te kunnen saneren. Een gedateerde asbestinventarisatierapportage kan heel goed gebruikt worden als deskresearch, er kan in de loop der jaren geen extra asbest zijn bijgekomen. Immers geldt er sinds 1994 een verbod op het gebruik en toepassen van asbesthoudende materialen.

Van Santen Advies

Staalweg 44
2612 KK Delft

015-2061300
info@vs-advies.nl

Asbest rapport

Een asbest rapport stellen wij op in heel Nederland, o.a. in de volgende plaatsen:

Back To Top