skip to Main Content

Asbest in muren

De aanwezigheid van asbest in muren kan worden herkend aan de leeftijd van het gebouw en de gebruikte bouwmaterialen. Oudere gebouwen met originele muren die dateren van vóór 1994 lopen een hoger risico.

Voorzetwanden, aftimmeringen en zelfs pluggen kunnen indicatoren zijn dat er asbest aanwezig is in/ en nabij muren. Deze pagina geeft inzicht in hoe asbest in muren te herkennen en te adresseren is.

Wilt u een prijsindicatie?

Asbest in muren

Asbest in pleisterwerk

Pleisterwerk dat is aangebracht vóór de jaren ’90 kan asbest bevatten. Dit was vooral gebruikelijk om de duurzaamheid en brandwerendheid van het pleisterwerk te verhogen. Het is belangrijk om bij renovatie of sloopwerkzaamheden rekening te houden met deze mogelijkheid en passende maatregelen te nemen. Deze toepassing kom zelden voor.

Asbest in pleisterwerk herkennen

Asbest in pleisterwerk kan variëren in uiterlijk, maar het heeft vaak een grijze tot witachtige kleur. De textuur kan van glad tot korrelig variëren, afhankelijk van de toepassing en ouderdom. Het identificeren van asbest pleisterwerk op zicht is moeilijk; professionele asbestinspectie en het analyseren van het pleisterwerk is vereist om veiligheid te garanderen.

Asbest in stucwerk

Stucwerk dat voor de jaren ’90 is aangebracht kan asbestvezels bevatten. De aanwezigheid van asbest was bedoeld om materialen sterker en brandresistenter te maken. Bij twijfel is het aan te raden een asbest inventarisatie uit te laten voeren door een erkend bedrijf.

Hoe weet je of er asbest in de muren zit?

De enige manier om met zekerheid te bepalen of er asbest in de muren zit, is door middel van een professionele asbestinspectie. Deze inspecties worden uitgevoerd door gecertificeerde specialisten die monsters nemen van verdachte materialen en deze analyseren in een laboratorium.

Als u vermoedt dat er asbest in uw muren aanwezig is, is het cruciaal om direct actie te ondernemen en contact op te nemen met een gespecialiseerd asbestsaneringsbedrijf zoals Van Santen Advies. Wij bieden uitgebreide asbestonderzoeken en sanering aan om de veiligheid in uw leef- of werkomgeving te waarborgen.

Van Santen Advies

Staalweg 44
2612 KK Delft

015-2061300
info@vs-advies.nl

Asbest in muren verwijderen

Het verwijderen van asbest in muren voeren wij uit in heel Nederland, o.a. in de volgende plaatsen:

Back To Top