skip to Main Content

Begeleiding en toezicht

Een belangrijk onderdeel in een asbestproject is de informatievoorziening naar eventuele bewoners en gebruikers. Daarvoor stellen we een informatiebrief op en kunnen we een op maat gemaakte presentatie geven. Bewoners en gebruikers worden vervolgens door ons geïnformeerd tijdens een bijeenkomst.

De ervaring leert dat bewoners en gebruikers meer gerustgesteld zijn, als een onafhankelijk adviesbureau als Van Santen Advies de uitvoering toelicht.

Wilt u een prijsindicatie?

Directievoering

U heeft een asbestinventarisatie laten uitvoeren en wilt het asbest laten verwijderen door een deskundig gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf? U heeft echter geen tijd om dit te coördineren of u weet niet precies hoe u dit aan moet pakken?

Van Santen Advies kan het gehele projectmanagement voor u verzorgen, zodat u zich op uw kerntaken kunt focussen.

Directievoering en begeleiding richt zich vooral op:

  • het controleren op de uitvoering conform geldende wet- en regelgeving en de gestelde eisen
  • het afronden van het project binnen de gestelde termijn
  • en het voorkomen van meerwerk.

Daarnaast wordt de controle van het V&G-asbestverwijderingsplan (veiligheid en gezondheid), de inrichting van containments en werkgebieden, persoonscertificaten en medische keuringen uitgevoerd.

Verder zien we erop toe dat het asbestverwijderingsbestek, het logboek en het werkplan van de aannemer worden nageleefd. Van Santen Advies houdt toezicht op de eindmetingen, begeleid alle werkzaamheden en legt deze vast met foto’s en dagrapportages.

Daarbij is de gehele administratieve afhandeling bij ons in goede handen: van weekstaten tot stort- en transportbonnen, van beoordeling van meer- en minderwerk tot betalingstermijnen. We organiseren tussentijdse- en eindopleveringen en zijn gedurende het gehele project voor alle betrokken partijen als aanspreekpunt beschikbaar, ook voor (belangrijke) bezoekers.

Na afloop leveren we het terrein op, compleet met proces-verbaal en eindrapportage voorzien van vrijgavecertificaten, stortbonnen en opleverdocument. Het landelijk asbestvolgsysteem wordt gevuld met relevante noodzakelijke info waarmee het proces totaal inzichtelijk is. In het voorkomende geval dat niet alle asbesthoudende materialen kunnen worden verwijderd is het opstellen van een asbestbeheersplan verplicht.

Back To Top