skip to Main Content

Begeleiding en toezicht

U heeft een asbest inventarisatie of chroom 6 inventarisatie laten uitvoeren en wilt de gevaarlijke stoffen laten verwijderen door een deskundig gecertificeerd bedrijf? Of u wilt een locatie grootschalig renoveren of totaal slopen? U heeft echter geen tijd om dit te coördineren of u weet niet precies hoe u dit aan moet pakken? Van Santen Advies kan het gehele projectmanagement voor u verzorgen, zodat u zich op uw kerntaken kunt focussen.

Wilt u een prijsindicatie?

Begeleiding en toezicht richt zich vooral op:

Een asbestchroom 6 en/of sloopproces kan een bijzonder complex proces zijn, waarbij meerdere disciplines tegelijk op elkaar afgestemd moeten worden. In de praktijk leidt dit tijdens de uitvoering nog wel eens tot impasses en onnodig meerwerk. Een ervaren team van Van Santen Advies met extra controle op de locatie is daarom zeer belangrijk. Hiermee worden fouten, die tot vertragingen, schades en vervelende meerwerkkosten leiden, tijdig geëlimineerd.

Van Santen Advies biedt onder andere aan woningcorporaties, projectontwikkelaars, aannemers en gemeenten deze dienst aan. Projectbegeleiding en toezicht op locatie wordt uitgevoerd door vakbekwame en ervaren medewerkers die de taal van de asbest- / chroom 6 saneerders en slopers kennen, met gevoel de juiste autoriteit.

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers door namens hen het project te begeleiden en toezicht te houden om er voor zorg te dragen dat het werk binnen de gestelde termijnen, kwaliteitseisen en budget wordt uitgevoerd.

Daarnaast wordt de controle van het V&G-asbestverwijderingsplan (veiligheid en gezondheid), de inrichting van asbest en chroom 6 containments en werkgebieden, persoonscertificaten en medische keuringen uitgevoerd.

Verder zien we erop toe dat het bestek, het logboek en het werkplan van de aannemer worden nageleefd. Van Santen Advies houdt toezicht op de eindmetingen, begeleid alle werkzaamheden en legt deze vast met foto’s en dagrapportages.

Daarbij is de gehele administratieve afhandeling bij ons in goede handen: van weekstaten tot stort- en transportbonnen, van beoordeling van meer- en minderwerk tot betalingstermijnen. We organiseren tussentijdse- en eindopleveringen en zijn gedurende het gehele project voor alle betrokken partijen als aanspreekpunt beschikbaar, ook voor (belangrijke) bezoekers. Kortom: wij zijn uw ogen en oren op het project en zorgen ervoor dat het project zonder problemen verloopt.

Na afloop leveren we het terrein op, compleet met proces-verbaal en eindrapportage voorzien van vrijgavecertificaten, stortbonnen en opleverdocument. Het landelijk asbestvolgsysteem wordt gevuld met relevante noodzakelijke info, waarmee het proces totaal inzichtelijk is. In het voorkomende geval dat niet alle asbesthoudende materialen kunnen worden verwijderd is het opstellen van een asbestbeheersplan verplicht.

Back To Top