skip to Main Content

Zelf asbest verwijderen

Asbest mag in een enkel geval zelf worden verwijderd. Let op dat hier strikte regels voor gelden die zijn opgesteld voor uw veiligheid. Doordat het verwijderen van asbest gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, is het verplicht om altijd eerst een asbestinventarisatierapport op te laten stellen door een gecertificeerd bedrijf. Wij raden u aan om het verwijderen van asbest altijd door een vakspecialist uit te laten voeren. Uw gezondheid is belangrijk.

Regels rondom asbest

Dat asbest verwijdert dient te worden door een gecertificeerd bedrijf is niet zonder reden. Wanneer er niet zorgvuldig met asbesthoudend materiaal om wordt gegaan, kunnen er asbestvezels vrijkomen die schadelijk zijn voor ieders gezondheid. Voordat asbest verwijderd kan worden, moet men eerst een asbest onderzoek uit laten voeren. Uit het inventarisatierapport blijkt met wat voor type asbest u te maken heeft, waar het zich bevindt en hoe het verwijdert moet worden.

Asbest zelf verwijderen

Wilt u een prijsindicatie?

Asbest zelf verwijderen regels

Aan het zelf verwijderen van asbest zitten regels verbonden. Zo moet u eerst een asbest onderzoek uit laten voeren met een bijgeleverd rapport. Vervolgens mag u asbest alleen zelf verwijderen wanneer deze nog in gebonden staat verkeerd. Daarbij komt dat u niet meer dan 35m2 aan asbest mag verwijderen. Gaat u over dat aantal meters heen, dan zult u de asbestverwijdering aan een gecertificeerd bedrijf over moeten laten.

Daarbij komt de regel dat u de asbestplaten in zijn geheeld dient te verwijderen, u mag de platen dus niet breken of slopen. Doet u dat wel, dan kunnen er schadelijk asbestvezels vrijkomen. Dat geldt ook wanneer de platen vastzitten met spijkers, nieten of als het is gelijmd, dan mag u het asbest niet zelf verwijderen.

Als laatste dient er altijd een sloopmelding gedaan te worden bij de gemeente.

Samengevat, u mag als zelf asbest verwijderen als:

  • Het asbestmateriaal in hecht gebonden staat verkeerd
  • Er een sloopmelding is gedaan bij de gemeente
  • Het om een oppervlakte gaat die niet groter is dan 35m
  • De plaat in één keer verwijderd kan worden, deze mag u dus niet breken of slopen

Meer vragen over de spelregens rondom het zelf verwijderen van asbest, neem dan zeker contact op.

Veel gestelde vragen over zelf asbest verwijderen

Hoe hoog is de boete als je zelf asbest verwijderd?

Gaat u als particulier zelf asbest verwijderen zonder zich aan de spelregels te houden, dan kunt u een boete riskeren rond de €1.000,-

Van Santen Advies

Staalweg 44
2612 KK Delft

015-2061300
info@vs-advies.nl

Back To Top