skip to Main Content

Vergunningen

Vooruitlopend op het uitvoeren asbest en chroom 6 verwijderingen of (totaal)sloop, zijn vergunningen, ontheffingen en veiligheidsplannen verplicht. Wij nemen namens u contact op met de betrokken Gemeenten en verzorgen de aanvraag van de (omgeving)vergunningen.

Gemeenten eisen bij het aanvragen van vergunningen altijd verschillende documenten, welke wij namens u opstellen en aanleveren. De opdrachtgever dient daarbij in sommige gevallen rekening te houden met legekosten voor de verstrekking van (sloop)vergunningen.

Wilt u een prijsindicatie?

Sloopmelding

Een sloopmelding kunnen wij namens u verzorgen via de website Omgevingsloket online, of bij de gemeente via het formulier van het Omgevingsloket online. Wanneer een sloopmelding moet worden aangevraagd, volgt uit het Bouwbesluit. Dit is bijvoorbeeld het geval als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt. Ook als er sprake is van asbest, moet is een sloopmelding verplicht.

Onder ‘slopen’ wordt verstaan: het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan. Bij verbouwingen kan dus sprake zijn van gedeeltelijk slopen. In dat geval kunnen wij ook namens u een sloopmelding doen. In geval van twijfel of er dreiging is van onnodig lang wachten op de verstrekking van de vergunning / akkoord op de sloopmelding, nemen wij contact op met uw gemeente.

Omgevingsvergunning

U hebt altijd een omgevingsvergunning nodig als u binnen een stads- of dorpsgezicht gaat slopen. Ook kan het zijn dat het bestemmingsplan aangeeft dat een vergunning nodig is. Staat het te slopen bouwwerk op een plaatselijke, provinciale of landelijke monumentenlijst? Dan moet u niet alleen een sloopmelding doen, maar ook een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen van een monument.

Alle voorkomende vergunningentrajecten kunnen wij namens u verzorgen met de melding via het Omgevingsloket Online en/of intensief contact met de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente(n).

Als u duurzaam gaat verbouwen kunt u bij sommige gemeenten (oa Amsterdam) in aanmerking komen voor korting op de leges voor een omgevingsvergunning. U kunt korting krijgen voor onder andere deze werkzaamheden:

  1. zonnepanelen en zonnecollectoren plaatsen
  2. ramen of kozijnen vervangen
  3. gevel isoleren
  4. dak isoleren
  5. warmtepomp plaatsen
  6. balansventilatie systeem met warmteterugwinning plaatsen
  7. groen dak aanleggen
  8. groen dak met waterberging aanleggen

Hulp nodig in uw vergunningentraject? Vraag vrijblijvend informatie op bij ons team professionals: info@vs-advies.nl of 015-206 13 00

Back To Top