skip to Main Content

Vergunningen

Vooruitlopend op het uitvoeren asbest en chroom 6 verwijderingen of (totaal)sloop, zijn vergunningen, ontheffingen en veiligheidsplannen verplicht. Wij nemen namens u contact op met de betrokken Gemeenten en verzorgen de aanvraag van de (omgevings)vergunningen.

Gemeenten eisen bij het aanvragen van vergunningen altijd verschillende documenten, welke wij namens u opstellen en aanleveren. De opdrachtgever dient daarbij in sommige gevallen rekening te houden met legekosten voor de verstrekking van (sloop)vergunningen.

Wilt u een prijsindicatie?

Back To Top