skip to Main Content

Validatiemeting asbest

Het komt voor dat voor bepaalde specifieke activiteiten en/of nieuw ontwikkelde saneringsmethoden in SMART (nog) geen gevalideerde werkmethode beschikbaar is, met een bijbehorende inschatting van de asbestvezelconcentraties in de lucht. In dat geval gaat SMART altijd uit van de zwaarste risicoklasse.

Indien u een betere manier van asbest saneren heeft ontwikkeld, waarbij de risico’s minder zijn dan de traditionele methode, kunt u deze werkwijze door Van Santen Advies laten valideren. Als de verwachting is dat het concentratieniveau voor een bepaalde situatie laag of zelfs nihil is, kan dit door middel van het uitvoeren van validatiemetingen worden aangetoond.

Resultaten van validatiemetingen (lees: terugschalingen van risicoklassen) kunnen voor een specifieke sanering (combinatie van asbesthoudend materiaal en handeling(en)) aanleiding geven tot het inschalen in een lagere risico-klasse.

Wilt u een prijsindicatie?

Terugschalingsonderzoek

Tijdens een terugschalingsonderzoek (validatiemeting) worden alle omgevingsfactoren vastgesteld en beoordeeld en worden er luchtmetingen op personen (Personal Air Samples: PAS-metingen) en in de omgeving (Stationaire Achtergrond Metingen) uitgevoerd.

Tijdens de uitvoering meten wij de eventuele asbestconcentraties die vrijkomen tijdens de uit te voeren handelingen. De resultaten wordt weergegeven in een helder en duidelijk validatiemetingsrapport (inclusief aangepaste SMART), welke voldoet aan de verplichte SCi-548. U kunt uiteindelijk ons rapport gebruiken om de gevalideerde asbesthoudende toepassingen in een lager regime te saneren.

Van Santen Advies schakelt bij elke validatiemeting een Hoger Veiligheid Kundige (HVK) in die verantwoordelijk is voor de toetsing van het werkplan. Tevens beoordeeld de HVK het uiteindelijke validatierapport, zodat deze aan alle wettelijke eisen voldoet.

Arbeidsomstandighedenbesluit

Om de naleving van de gevalideerde werkmethoden te kunnen waarborgen, is het verplicht om periodieke controle luchtmetingen uit te voeren. Doel van de controle luchtmetingen is het monitoren of de werknemers nog dezelfde werkwijze handhaven en of er geen ongecontroleerde blootstelling voor de werknemers én de omgeving plaatsvindt.

Deze controlemetingen worden door onze ervaren en gecertificeerde medewerkers uitgevoerd, door het nemen van Personal Air Samples: (PAS-metingen) bij de uitvoerenden werknemers. Tevens worden Stationaire Achtergrond Metingen uitgevoerd om te borgen dat de omgeving eveneens niet wordt blootgesteld aan asbestvezels.

De monitoringsmetingen zijn representatief voor de individuele blootstelling van de werknemers, alsmede voor de omgeving aan asbestvezels. Het uitvoeren van de monitoringen en het nemen van de luchtmetingen wordt door een professional van Van Santen Advies uitgevoerd die daarvoor de vereiste deskundigheid bezit. De monsteranalyses worden door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium conform de Scanning Elektronen Microscopie (SEM) uitgevoerd.

Voor zowel de validatiemetingen, als de monitoringsmetingen beschikken wij over vaste en scherpe tarieven. Al onze werkzaamheden worden binnen de wettelijke kaders en certificatieschema’s uitgevoerd, waarmee u gegarandeerd bent van de juiste rapportages.

Back To Top