skip to Main Content

Archief / Beheer

Van Santen Advies is een landelijk opererend asbestinventarisatie- en adviesbureau met als doel haar opdrachtgevers met raad en daad bij te staan op de vakgebieden van asbest en sloop, zodat zij hun doelstellingen zonder vertraging, extra tijdinvestering en meerwerkkosten kunnen realiseren.

Naast ons streven om kennispartner te zijn, bieden wij ook een proces ondersteunende oplossing middels een asbest beheers applicatie, het asbest mutatie archief (AMA). In deze applicatie worden alle asbest gegevens van de inventarisatie, sanering en vrijgave vastgelegd. Middels de (web based) applicatie kan de gewenste data op eenvoudige wijze worden ontsloten door daartoe geautoriseerde medewerkers en/of contractpartners, vanaf computer, tablet of telefoon.

Wilt u een prijsindicatie?

De applicatie biedt niet alleen snel overzicht aan de hand van data, rapportages en tekeningen maar legt ook alle relevante data voor een sluitende asbest administratie vast, zoals door de wetgever wordt verlangd. Denk hierbij aan inventarisatie rapporten, vrijgave documenten, stortbonnen en dergelijke. Middels tekst en kleurcodering is eenvoudig en snel de status van een bron te achterhalen evenals de historie.

Per complex kan een matrixtabel worden gegenereerd met waarin de gebruikte toepassingen op adresniveau in één overzicht gepresenteerd worden. Verwar AMA niet met het van overheidswege verplichte LAVS, dit is louter opgezet om de voortgang in de asbestketen te kunnen volgen en effectiever te kunnen controleren en is geen database. Voor een nadere introductie en om u een goed inzicht in de mogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid te geven, komen wij graag bij u langs voor een vrijblijvend presentatie.

Back To Top