skip to Main Content

Asbest diensten

Van Santen Advies is expert op het gebied van asbest en voert verschillende handelingen uit. Met een team van ervaren professionals zorgen wij onder andere voor een snel en betrouwbaar onderzoek, laten we asbest veilig verwijderen en denken we mee aan een passend asbest advies.

Wilt u een prijsindicatie?

asbestonderzoek Amersfoort

Wat wij doen

Asbestinventarisatie

Gaat u asbest, asbesthoudende producten of materialen en onderdelen die mogelijk met asbest verontreinigd zijn verwijderen? Dan is een asbestinventarisatie wettelijk verplicht! Bij Van Santen beschikken we over gecertificeerde specialisten die de inventarisatie uitvoeren.

Asbestinventarisatierapport

Een asbestinventarisatierapport is een wettelijk bepaalde rapportage die u nodig heeft bij een verbouwing, renovatie, totaalsloop, óf als er een redelijk vermoeden is dat u kunt worden blootgesteld aan asbestvezels. Bij Van Santen bieden we uitgebreide asbestrapporten die voldoet aan alle eisen en waarmee u een sloopvergunning kunt aanvragen.

Asbest verwijderen

Het veilig verwijderen van asbesthoudende materialen is een specialistisch vak dat alleen mag worden uitgevoerd door daarvoor gecertificeerde bedrijven. Van Santen Advies heeft samenwerkingsverbanden met partners die elk hun eigen expertise hebben en beschikken over verschillende saneringstechnieken om asbest te verwijderen.

Asbest projectmanagement

U heeft een asbest of chroom 6 inventarisatie laten uitvoeren en wilt dit laten verwijderen, of u bent voornemens om te slopen? U heeft echter geen tijd om dit te coördineren of u weet niet precies hoe u dit aan moet pakken? Van Santen Advies kan het gehele projectmanagement voor u verzorgen, zodat u zich op uw kerntaken kunt focussen.

Verontreinigingsonderzoek

Een NEN-2991 onderzoek is een onderzoek om de eventuele risico’s van blootstelling aan asbest te kunnen bepalen. De NEN-2991 beschrijft hoe asbestrisico’s in gebouwen, objecten of constructies uniform in kaart moeten worden gebracht. Tijdens de verontreinigingsonderzoek worden er luchtmonsters geplaatst en kleefmonsters genomen die worden geanalyseerd. De luchtmetingen en de kleefmonsters worden geanalyseerd via elektronenmicroscopie.

Asbest validatie

Het komt voor dat voor bepaalde specifieke activiteiten en/of nieuw ontwikkelde saneringsmethoden in SMART (nog) geen gevalideerde werkmethode beschikbaar is, met een bijbehorende inschatting van de asbestvezelconcentraties in de lucht.

Cursus asbestherkenning

De werkgever is vanuit de ARBO-wet verplicht voorlichting en instructie te geven. In dit kader is de cursus asbestherkenning geschikt voor iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen, zoals uitvoerenden in de renovatie en sloopaanneming, liftmonteurs, installateurs en woningcorporaties.

Asbest advies

Weet u niet wat te doen met de huidige situatie? Is er al asbest geconstateerd of twijfelt u of er asbest aanwezig is? Mag u zomaar uw huis renoveren of delen gaan slopen? Wij denken met u mee en geven een passend asbest advies met de daarbij behorende stappenprocedure.

Asbest beheersplan

Soms is het niet mogelijk of wenselijk om alle asbestbronnen te verwijderen. Als deze bronnen geen direct gevaar voor gebruikers opleveren is dit ook niet nodig. Wij beschikken over een uniek en proces ondersteunende Asbest Mutatie Archief (AMA). Tevens kunnen wij u ook voorzien van beheersplannen voor niet gesaneerde asbesthoudende bronnen.

Calamiteitendienst

Een calamiteit is een onverwachte gebeurtenis. Bij een calamiteit kan asbesthoudend materiaal vrijkomen en zich verspreiden. Dit is een risico voor mens en milieu. Van Santen Advies beschikt over een calamiteitendienst die 24 uur per dag bereikbaar.

Back To Top