skip to Main Content

Asbest advies

Asbest is een natuurlijk product en een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen. Asbest is vanwege bepaalde nuttige eigenschappen tot 1994 veelvuldig gebruikt in gebouwen, woningen en installaties. Het is sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en bovendien goedkoop. Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid.

Asbest heeft echter ook een negatieve eigenschap: bij beschadigingen aan asbesthoudende materialen kunnen er vezels vrijkomen. Schadelijke asbestvezels zijn zo klein, dat deze niet met het blote oog waar te nemen zijn. Als gevolg van blootstelling aan asbest kunnen verschillende asbestziekten ontstaan, onder andere: Mesothelioom, longkanker en asbestose.

Asbest laten verwijderen

Het veilig verwijderen van asbesthoudende materialen is een specialistisch vak dat alleen mag worden uitgevoerd door daarvoor gecertificeerde bedrijven. Van Santen Advies heeft samenwerkingsverbanden met partners die elk hun eigen expertise hebben en beschikken over verschillende saneringstechnieken om asbest te verwijderen.

Asbest inventariseren

Gaat u asbest, asbesthoudende producten of materialen en onderdelen die mogelijk met asbest verontreinigd zijn verwijderen? Dan is een asbestinventarisatie wettelijk verplicht!

Verontreinigingsonderzoek

Een NEN-2991 onderzoek is een onderzoek om de eventuele risico’s van blootstelling aan asbest te kunnen bepalen. De NEN-2991 beschrijft hoe asbestrisico’s in gebouwen, objecten of constructies uniform in kaart moeten worden gebracht. Tijdens de verontreinigingsonderzoek worden er luchtmonsters geplaatst en kleefmonsters genomen die worden geanalyseerd. De luchtmetingen en de kleefmonsters worden geanalyseerd via elektronenmicroscopie.

Wilt u een prijsindicatie?

Asbest validatie

Het komt voor dat voor bepaalde specifieke activiteiten en/of nieuw ontwikkelde saneringsmethoden in SMART (nog) geen gevalideerde werkmethode beschikbaar is, met een bijbehorende inschatting van de asbestvezelconcentraties in de lucht.

Toolbox asbestherkenning

De werkgever is vanuit de ARBO-wet verplicht voorlichting en instructie te geven. In dit kader is de cursus asbestherkenning geschikt voor iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen, zoals uitvoerenden in de renovatie en sloopaanneming, liftmonteurs, installateurs en woningcorporaties.

Archief / Beheer

Soms is het niet mogelijk of wenselijk om alle asbestbronnen te verwijderen. Als deze bronnen geen direct gevaar voor gebruikers opleveren is dit ook niet nodig. Wij beschikken over een uniek en proces ondersteunende Asbest Mutatie Archief (AMA). Tevens kunnen wij u ook voorzien van beheersplannen voor niet gesaneerde asbesthoudende bronnen.

Back To Top