skip to Main Content

Asbest advies

Wat is asbest

Asbest is een natuurlijk product en een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen. Asbest is vanwege bepaalde nuttige eigenschappen tot 1994 veelvuldig gebruikt in gebouwen, woningen en installaties. Het is sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en bovendien goedkoop. Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid.

Asbest heeft echter ook een negatieve eigenschap: bij beschadigingen aan asbesthoudende materialen kunnen er vezels vrijkomen. Schadelijke asbestvezels zijn zo klein, dat deze niet met het blote oog waar te nemen zijn. Als gevolg van blootstelling aan asbest kunnen verschillende asbestziekten ontstaan, onder andere: Mesothelioom, longkanker en asbestose.

Van Santen Advies is expert op het gebied van het uitvoeren van asbest inventarisaties. Met een team van ervaren professionals zorgen wij voor een snel en betrouwbaar asbest onderzoek en denken met u mee met een pragmatisch asbest advies.

Wat zijn de gevaren van asbest?

Het inademen van losse asbestzetels kan na enige tijd longkanker, longvlieskanker en/ of buikvlieskanker veroorzaken. De kans om kanker te krijgen door asbest is echter wel afhankelijk van de hoeveelheid vezels die iemand inademt tijdens zijn leven. Een normale blootstelling met asbest gedurende het leven is laag waardoor het gevaar ook erg klein is. Het gevaar van asbest ligt meer bij mensen met een bepaald beroep zoals een timmerman of bouwvakker. Zij kunnen vaker en voor een langere periode in aanraking komen met asbest. Om deze reden zijn de regels omtrent asbest ook erg streng en dien je het niet zomaar zelf te verwijderen.

Asbest laten verwijderen

Het veilig verwijderen van asbesthoudende materialen is een specialistisch vak dat alleen mag worden uitgevoerd door daarvoor gecertificeerde bedrijven. Van Santen Advies heeft samenwerkingsverbanden met partners die elk hun eigen expertise hebben en beschikken over verschillende saneringstechnieken om asbest te verwijderen.

Veel voorkomende plekken zijn: Asbest golfplatenAsbest dakbeschot – Asbest plafond – Asbest schoorsteen – Asbest tegels – Asbest vensterbank – Asbest vloerbedekking – Asbest kruipruimte – Asbest gipsplaten

Asbest inventariseren

Gaat u asbest, asbesthoudende producten of materialen en onderdelen die mogelijk met asbest verontreinigd zijn verwijderen? Dan is een asbestinventarisatie wettelijk verplicht!

Verontreinigingsonderzoek

Een NEN-2991 onderzoek is een onderzoek om de eventuele risico’s van blootstelling aan asbest te kunnen bepalen. De NEN-2991 beschrijft hoe asbestrisico’s in gebouwen, objecten of constructies uniform in kaart moeten worden gebracht. Tijdens de verontreinigingsonderzoek worden er luchtmonsters geplaatst en kleefmonsters genomen die worden geanalyseerd. De luchtmetingen en de kleefmonsters worden geanalyseerd via elektronenmicroscopie.

Wilt u een prijsindicatie?

Asbest validatie

Het komt voor dat voor bepaalde specifieke activiteiten en/of nieuw ontwikkelde saneringsmethoden in SMART (nog) geen gevalideerde werkmethode beschikbaar is, met een bijbehorende inschatting van de asbestvezelconcentraties in de lucht.

Toolbox asbestherkenning

De werkgever is vanuit de ARBO-wet verplicht voorlichting en instructie te geven. In dit kader is de cursus asbestherkenning geschikt voor iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen, zoals uitvoerenden in de renovatie en sloopaanneming, liftmonteurs, installateurs en woningcorporaties.

Archief / Beheer

Soms is het niet mogelijk of wenselijk om alle asbestbronnen te verwijderen. Als deze bronnen geen direct gevaar voor gebruikers opleveren is dit ook niet nodig. Wij beschikken over een uniek en proces ondersteunende Asbest Mutatie Archief (AMA). Tevens kunnen wij u ook voorzien van beheersplannen voor niet gesaneerde asbesthoudende bronnen.

Asbest advies: Hoe komt het asbest advies tot stand

Het asbest advies dat Van Santen Advies met u deelt, komt voort uit een zorgvuldig uitgevoerd asbest onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onze gecertificeerde asbestdeskundigen. Voorafgaand aan het onderzoek ter plaatste worden er diverse bronnen geraadpleegd om vooraf zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Bouwtekeningen en oude rapportages worden doorgenomen en waar mogelijk wordt ook gesproken met de beheerder van het onroerend goed.

De volgende stap is dat er door de betreffende Deskundig Inventariseerder Asbest een materiaalmonster van het asbest wordt genomen, die dit monster laat analyseren in een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium. De resultaten van de materiaalmonsters worden gepresenteerd in een asbestrapport. De resultaten uit het asbestrapport vertalen wij voor u in een passend advies.

Asbest advies vervolgstappen

Na het onderzoek en het bespreken van het asbest advies is de volgende stap om asbest te laten verwijderen. Asbest verwijderen wordt niet door Van Santen Advies zelf uitgevoerd, echter beschikken wij wel over de juiste partners voor de juiste klus. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn door het traject voor u te begeleiden. Zo weet u zeker dat het verwijderen van asbest conform de wet- en regelgeving, veilig en zorgvuldig én effectief uitgevoerd wordt.

Back To Top