skip to Main Content

Asbest en renovatie: waar je op moet letten

Renovatie- en bouwprojecten kunnen opwindend zijn, maar als het gaat om oude gebouwen, moet u extra voorzichtig zijn, vooral als er mogelijk asbest aanwezig is. In dit artikel delen we enkele belangrijke tips en richtlijnen voor huiseigenaren en aannemers om veilig om te gaan met asbest tijdens renovatie- en bouwprojecten.

Asbest vensterbank
Asbest dak
Asbest herkennen

1. Laat een asbestinventarisatie uitvoeren

Voordat je begint met een renovatieproject, vooral als het gaat om een oudere woning of gebouw van vóór 1994, is het verplicht om een professionele asbestinventarisatie uit te laten voeren. Van Santen Advies is een gecertificeerd asbestonderzoeksbureau en kan het gebouw grondig inspecteren om vast te stellen of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn en waar deze zich bevinden. Zo kunt u tijdig maatregelen nemen om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren.

 

2. Identificeer asbesthoudende materialen

Als uit de asbestinventarisatie blijkt dat er asbest aanwezig is, moet u weten welke materialen asbest bevatten, hoe het materiaal bevestigd is, of deze nog intact, beschadigd of verweerd is etc. Asbest kan voorkomen in vloerzeilen, plantenbakken, isolatie rondom leidingen, in dakbedekking, wand- en vloertegels, lijm en meer. Bij Van Santen leveren we een asbestinventarisatierapport waarin de specifieke locaties worden vermeld waar asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

 

3. Schakel een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf in

Het verwijderen van asbesthoudende materialen is geen klus die u zelf moet aanpakken. Het is van cruciaal belang om een erkend en gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Ook dat kunt u overlaten aan Team Van Santen en haar partners. Onze partners hebben de juiste training, apparatuur en ervaring om asbest veilig te verwijderen en af te voeren volgens de geldende regelgeving.

 

4. Informeer alle betrokken partijen

Zorg ervoor dat alle betrokken partijen, zoals aannemers, bouwers en werknemers op de hoogte zijn van de aanwezigheid van asbest en de locaties ervan. Zorg voor waarschuwingsborden rondom gebieden waar asbesthoudende materialen worden verwijderd. Tijdens de renovatie is het namelijk van groot belang dat de asbesthoudende materialen niet worden aangeraakt. Het beschadigen van asbest kan ervoor zorgen dat vezels vrijkomen in de lucht, wat een ernstig gezondheidsrisico vormt.

 

5. Neem de juiste veiligheidsmaatregelen

Tijdens een renovatie of verbouwing moet iedereen die in contact kan komen met asbesthoudende materialen de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, zoals wegwerpmaskers en wegwerpkleding. Zorg ervoor dat er voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat asbestvezels zich verspreiden naar andere delen van het gebouw. Daarom is het voor de meest voorkomende asbesthoudende toepassingen verplicht om asbesthoudende materialen door een gecertificeerd bedrijf te laten verwijden.

Conclusie

Bij renovatie- en bouwprojecten is het van cruciaal belang om asbesthoudende materialen serieus te nemen en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om gezondheidsrisico’s te minimaliseren. Een professionele asbestinventarisatie en het inschakelen van een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf zijn essentieel om veilig en verantwoordelijk te werk te gaan. Door alle betrokkenen goed te informeren en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen, kunt u ervoor zorgen dat je renovatieproject soepel verloopt zonder gevaar voor de gezondheid.

Hulp nodig bij dit gehele traject, Van Santen is uw specialist.

 

Door Cock van Santen

Laat het veilig onderzoeken en verwijderen van asbest over aan een expert

Neem het zekere van het onzekere en laat de specialisten van Van Santen Advies de meest voorkomende plekken met asbest onderzoeken en eventueel verwijderen. Denkt u dat er asbest aanwezig is, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wilt u een prijsindicatie?

Back To Top