skip to Main Content

Chroom-6 inventariseren

Indien u eigenaar bent van een chroom 6 verdacht gebouw of object en u bent voornemens om sloop, onderhoud of schilderwerkzaamheden uit te (laten) voeren, bent u verplicht om een inventarisatie uit te voeren naar de aanwezigheid van carcinogene (lees: kankerverwekkende) stoffen zoals onder andere chroom 6.

Het doel van een chroom 6 inventarisatie betreft het inzichtelijk maken óf, waar en in welke hoeveelheid / mate er conserveringslagen aanwezig zijn, waarin chroom 6 is toegepast. Het onderzoeken / bemonsteren van de conserveringslagen kan op drie manieren worden uitgevoerd: 1) inzetten van een röntgenapparaat (XRF), 2) middels Carbacide testen (testkit, de zgn. wattenstaafjes methode) en 3) het nemen van materiaalmonsters en in een laboratorium laten onderzoeken.

Wilt u een prijsindicatie?

Back To Top