skip to Main Content

Chroom 6 inventariseren

Chroom-6 is een gevaarlijke stof die na blootstelling op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade in de vorm van kanker of een nadelig effect op de voortplanting. Dit wordt ook wel een CMR-stof genoemd: Carcinogeen, Mutageen, Reproductietoxisch. Aan het werken met CMR-stoffen worden extra verplichtingen gesteld.

De belangrijkste toepassingen waar chroom-6 kan zijn aangebracht:

  • voor het verchromen van metalen of kunststof oppervlakken;
  • in anticorrosiemiddelen voor metalen oppervlakken;
  • in houtconserveringsmiddelen (bijvoorbeeld in schuttingen en tuinhuisjes;
  • productie van andere chroomverbindingen.

Indien u eigenaar bent van een chroom 6 verdacht gebouw of object en u bent voornemens om sloop, onderhoud of schilderwerkzaamheden uit te (laten) voeren, bent u verplicht om een inventarisatie uit te voeren naar de aanwezigheid van carcinogene (lees: kankerverwekkende) stoffen zoals onder andere chroom-6.

Wilt u een prijsindicatie?

Doel chroom 6 inventarisatie

Het doel van een chroom VI inventarisatie betreft het inzichtelijk maken óf, waar en in welke hoeveelheid / mate er conserveringslagen aanwezig zijn, waarin chroom VI is toegepast. Het onderzoeken / bemonsteren van de conserveringslagen kan door Van Santen Advies op drie manieren worden uitgevoerd:

  1. inzetten van een röntgenapparaat (XRF),
  2. middels Carbacide testen (testkit, de zgn. wattenstaafjes methode)
  3. het nemen van materiaalmonsters en in een laboratorium laten onderzoeken.

Van Santen Advies maakt onder andere gebruik van een XRF toestel en heeft daarmee te maken met ioniserende straling. Het XRF toestel geeft aan of er Chroom aanwezig is, echter nog niet direct of het dan chroom 6 betreft. in Om met een XRF te mogen werken is een vergunning bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (ANVS) vereist. Van Santen Advies beschikt over zo’n vergunning, evenals een ervaren team dat is opgeleid door een coördinerend stralingsdeskundige.

Stap 2 van een gedegen onderzoek is het uitvoeren van Carbacide testen (de zgn. wattenstaafjes methode). Indien de wattenstaafjes een intensieve paarse kleur weergeven, bevat het materiaal een hoog percentage chroom-6. Indien het wattenstaafje niet paars wordt en er volgens het XRF toestel wel chroom aanwezig is, worden aanvullend materiaalmonsters genomen.

Chroom-6 materiaalmonsters

De materiaalmonsters worden vervolgens naar een gecertificeerd en geaccrediteerd laboratorium gebracht voor analyse. De analyses van deze materiaalmonsters vergen veel tijd en zijn bovendien behoorlijk kostbaar. Tevens is er een substantiële hoeveel materiaal nodig, wat schade aan het materiaal veroorzaakt. Van Santen Advies beperkt zich alleen in uiterste noodzaak tot het nemen van materiaalmonsters.

De omgang met chroom-6 een expertise op zich. Anders dan bij asbest, kan er nog niet een risicoklasse met bijbehorende maatregelen aan een inventarisatie worden gekoppeld. Met andere woorden: het verwijderen van chroom-6 is maatwerk. Het team professionals van Van santen Advies kan u adviseren omtrent de wettelijke verplichtingen en mogelijke (beheers)maatregelen wanneer er gewerkt wordt met chroom-6. Kijk daarvoor op deze site bij: Chroom-6 verwijderen.

Naast chroom-6 inventarisaties, ontzorgen wij ook bij het inventariseren van asbest.

Back To Top