skip to Main Content

Chroom-6

Chroom-6 komt voornamelijk voor in verfsoorten en bindt zich altijd aan een andere stof, zoals zuurstof. Chroom-6 kan dus niet als puur chroom-6 voorkomen. We spreken daarom altijd over een “chroom-6-verbinding”. Chroom-6 wordt door mensen gemaakt vanwege de roestwerende eigenschap. Chroom-6 is schadelijk voor de gezondheid en kan leiden tot onder andere kanker. Chroom-6 komt vrij bij het spuiten met chroomhoudende verf of door het geverfde oppervlak te schuren, slijpen, zagen of verhitten. Stof waar chroom-6 in zit, komt dan in de lucht.

De chroom-6-verbinding kan op drie manieren in het lichaam terechtkomen: door inslikken (maag), door inademen (longen) of via de huid. De chroom-6-verbinding moet daarvoor eerst oplossen in het water van het longslijm, maagsap of zweet van de huid. Na het oplossen kan de chroom-6-verbinding een lichaamscel binnentreden. Eenmaal in het lichaam kan een gezondheidsprobleem ontstaan, zoals schade aan het DNA wat kan leiden tot kanker of auto-immuunziekten.

Chroom-6 verwijderen

De wet stelt eisen aan het werken met kankerverwekkende en mutagene stoffen over hoe om te gaan met chroom-6. Werkgevers moeten zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemers. Chroom 6 verwijderen moet daarom op een veilige manier gebeuren.

Wilt u een prijsindicatie?

Chroom-6 inventariseren

Indien u eigenaar bent van een chroom 6 verdacht gebouw of object en u bent voornemens om sloop, onderhoud of schilderwerkzaamheden uit te (laten) voeren, bent u verplicht om een inventarisatie uit te voeren naar de aanwezigheid van carcinogene (lees: kankerverwekkende) stoffen zoals onder andere chroom 6.

Toolbox chroom-6

Verschillende beroepsgroepen kunnen dagelijks met chroom 6 houdende materialen in aanraking komen. Denk daarbij -onder andere- aan schilders, bouwkundig aannemers, installateurs en monteurs en sloop- en demontagebedrijven. Het is verstandig om dan een Chroom-6 toolbox op te stellen.

Back To Top