skip to Main Content

Planvorming en voorbereiding

Van Santen Advies is een landelijk opererend asbest- & chroom 6 inventarisatie- en adviesbureau met als doel haar opdrachtgevers met raad en daad bij te staan op de vakgebieden van asbest, chroom 6 en sloopprojecten, zodat zij hun doelstellingen zonder vertraging, extra tijdinvestering en meerwerkkosten kunnen realiseren.

Het dienstenportfolio van Van Santen Advies omvat alle aspecten om het volledige projectmanagement voor asbest- & chroom 6 sanerings- en sloopwerken zelfstandig en in eigen beheer te kunnen uitvoeren. Het opstellen van bestekken en veiligheidsplannen, programma van eisen, kostenramingen en aanbestedingen, vergunningen en meldingen alsmede directievoering en begeleiding en afronding nemen wij u graag uit handen.

Wilt u een prijsindicatie?

Projectmanagement

Projectmanagement is volgens Van Santen Advies het beheersen van projecten. Het is dé manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond moeten worden. Projectmanagement is het dagelijkse werk van onze vakvolwassen projectleiders.

Wij overleggen met u wat uw randvoorwaarden, eisen en uitgangspunten zijn en verwerken deze in de documenten. Alle concept documenten worden met u besproken en geëvalueerd, om vervolgens definitief op te stellen. Daarnaast is het mogelijk om door Van Santen Advies van te voren een budget / kostenraming op te laten stellen, waarbij wij garanderen dat het project binnen de raming valt.

Diensten

U kunt ook diensten per onderdeel afnemen ter ondersteuning van uw eigen organisatie zoals onze Hoger Veiligheidskundige Diensten (HVK). Het is raadzaam om bij omvangrijke renovatie- en sloopprojecten van te voren een sloopveiligheid en V&G-plan op te stellen, zodat het voor de aannemer(s) duidelijk is aan welke normen en veiligheidsvoorschriften moet worden voldaan.

Door het namens u aanvragen van de noodzakelijke vergunningen kunnen wij u daar ook mee ontlasten, zodat u zich kunt focussen op uw eigen kerntaken. De asbest & chroom 6 en sloopketen benaderen wij als een integraal vraagstuk. Door te anticiperen op vervolgstappen in de keten en doordat wij beschikken over betrouwbare partners met ieder hun eigen expertise, zijn wij in staat om doorlooptijden te verkorten, meerwerkkosten te voorkomen / te beperken en kosten te reduceren.

Wij garanderen:

  • Korte doorlooptijden
  • Gekwalificeerde medewerkers (senior projectleiders met aanvullende saneringsdiploma’s)
  • Afspraak is afspraak
  • Prijsgarantie op asbest- en chroom saneerwerk en totaal sloopwerk
  • Tevredenheidsgarantie
  • LAVS integratie; geen extra werkzaamheden voor opdrachtgever
  • Uitgebreide marktkennis; altijd de juiste partij voor de juiste klus
  • PEK methodiek; Paniek / Emotie / Kosten
    (Asbest en Chroom 6 is vaak emotie → door Paniek en Emotie te voorkomen en te managen kunnen Kosten beheersbaar worden gehouden)

Naast dienstverlener willen wij vooral kennispartner voor onze opdrachtgevers zijn. Voornaamste doelen hierbij zijn het verkorten van doorlooptijden bij asbest- en chroom 6 saneringen, (totaal)sloopprojecten, het beperken van overlast voor de omgeving, kostenefficiënte uitvoering van saneringen en uitvoering binnen tijdsplanning en budget. Op dit vlak beschikken wij over een ruime en bewezen expertise die wij met concrete voorbeelden kunnen onderbouwen.

Back To Top