skip to Main Content

Hoger veiligheidkundige diensten

Onze HVK levert een bijdrage aan een veilige werkomgeving en de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Een HVK is de aangewezen specialist op het terrein van risicobeoordeling en risicobeheersing van de werkomgeving in arbeidsorganisaties en in het optimaliseren van de arbeidsomstandighedenzorg. De HVK is in staat om bij organisaties een veilige werkomgeving te maken en/of te behouden. De HVK kan zich bekwamen in verschillende branches of sectoren, zoals sloop, asbest, onderwijs, zorg, overheid, industrie, bouw etc.

Wilt u een prijsindicatie?

Tools

 • Toolboxen door Asbestdeskundigen (ADK) en/of gecertificeerd Hoger veiligheidskundige (HVK)
 • Verzorgen van voorlichting, instructies en startwerkoverleggen bij (asbest)sloopwerken

Calamiteiten

Plan van aanpak bij asbestincidenten. Advies en ondersteuning van Asbestdeskundigen (ADK) en/of gecertificeerd Hoger veiligheidskundige (HVK).

Overige diensten

Advies van Asbestdeskundigen (ADK) en gecertificeerd Hoger veiligheidskundige (HVK) met betrekking tot:

 1. Arbeidsveiligheid in het algemeen
 2. (Arbeids-)risicomanagement
 3. Plan van aanpak bij asbestincidenten
 4. Taak Risico Analyse (TRA)
 5. Bouw- / sloopveiligheidsplan, t.b.v. sloopmelding (Bouwbesluit)
 6. V&G plan ontwerpfase (Arbobesluit)
 7. Hijs- en heftechnieken, slooptechnieken
 8. Selectieve sloop / afvalmanagement
 9. Alternatieve werkmethoden bij asbestverwijdering
 10. Validatieonderzoek (SCi 548)
Back To Top