skip to Main Content

Asbest tegellijm

Asbesthoudende tegellijm is de tegellijm die vroeger werd gebruikt voor de standaard huis tuin en keukentegels: in badkamers, keukens en toiletten. Deze tegellijm werd voeger met een lijmkam opgezet, waarna de tegels werden vastgeplakt.

Beschikt u over een woning dat voor 1994 is gebouwd en heeft u een vermoeden dat er gebruik is gemaakt van asbesthoudende tegellijm, dan is het belangrijk om een gekwalificeerde professional naar de situatie te laten kijken.

Asbest tegellijm

Wilt u een prijsindicatie?

Asbest tegellijm herkennen

Helaas is asbest tegellijm niet gemakkelijk te herkennen, eigenlijk visueel zelfs helemaal niet. Alleen door analyse van materiaalmonsters in een laboratorium kan er uitsluitsel worden gegeven of tegellijm asbestvezels bevat. Als u antwoord kunt geven met “ja” op de onderstaande vragen, is de kans groot dat er asbest tegellijm aanwezig is.

  1. Is het pand gebouwd voor 1994?
  2. Zijn de tegels met een lijmkam opgezet?

Asbest laten onderzoeken en verwijderen door een specialist

Bij twijfel over de aanwezigheid van asbest, adviseren we om zelf geen stappen te ondernemen, maar het te laten onderzoeken door een specialist. Met een asbestinventarisatie komen we erachter of er asbest aanwezig is en hoe deze veilig kan worden verwijderd. Het verwijderen moet vervolgens ook door een gekwalificeerd persoon worden gedaan. Bij het verwijderen van asbesthoudende tegellijm kunnen asbestvezels vrijkomen dat schadelijk is voor uw gezondheid.

Bij Van Santen Advies kunnen we u bij dit hele traject ondersteunen.

Van Santen Advies

Staalweg 44
2612 KK Delft

015-2061300
info@vs-advies.nl

Asbest tegellijm verwijderen

Asbest tegellijm verwijderen voeren wij uit in heel Nederland, o.a. in de volgende plaatsen:

Back To Top