skip to Main Content

Asbestinventarisatie procedure

De asbestinventarisatie procedure is cruciaal om asbesthoudende materialen in gebouwen te identificeren en te documenteren. Het doel is om risico’s te minimaliseren en een veilige leef- en werkomgeving te waarborgen. Onze gecertificeerde specialisten onderzoeken en analyseren materialen, wat resulteert in gedetailleerde rapporten die basis bieden voor effectief asbestbeheer en verwijdering. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen en het beschermen van gezondheid en milieu staan hierbij centraal.

Wilt u een prijsindicatie?

Basisuitgangspunten voor een asbestinventarisatie

Bij van Santen Advies hanteren we de volgende basisuitgangspunten. Uiteindelijk is elke asbest inventarisatie uniek en kan de werkelijke procedure verschillen.

1 In overleg met de opdrachtgever plannen we de deskresearch, het veldwerk en het opstellen en aanleveren van de rapportage;

2. Vervolgens omdat de procedure een grondige analyse van alle beschikbare informatie die door de opdrachtgever wordt verstrekt. Hierbij worden de gegevens doorgenomen, gekwalificeerd en relevante aandachtspunten worden opgenomen. Deskresearch in het Gemeentearchief wordt niet uitgevoerd;

3. Melding doen van het uit te voeren onderzoek aan onze Certificerende Instelling;

4. Bezoek projectlocatie, inclusief de daarvoor geschikte onderzoeksmiddelen;

5. Visuele inspectie en monstername door middel van Polarisatie Licht Microscopie (PLM) analyse naar de aanwezigheid van de asbestverdachte materialen in alle ruimten;

6. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor toegankelijkheid van alle ruimten en constructiedelen;

7. De hoeveelheden, locaties, de staat en de bevestiging van de asbestbronnen worden in de rapportage met foto’s en op plattegronden vastgelegd, inclusief verwerking van de deskresearch, risicoclassificatie, analyseresultaten en SMA-rt per bron;

8. Het asbest inventarisatie rapport kan gebruikt worden voor de verwijderingsmelding aan de gemeente en is geschikt voor het saneren van de asbesthoudende bronnen en het aanvragen van de benodigde (sloop)vergunningen.

9. Bij het aantreffen van risicobronnen, kán het noodzakelijk zijn om lucht- en kleefmonsters te nemen en door middel van Scanning Elektronen Microscopie (SEM) te laten analyseren. Deze analyses worden apart doorberekend.

10. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, wordt altijd voorafgaand toestemming aan de opdrachtgever gevraagd. De inspecteur beschikt op locatie over voldoende materieel om direct lucht- en kleefmonsters te kunnen inzetten, zodat extra kosten vermeden kunnen worden.

Plekken waar asbest voorkomt:

Asbestinventarisatie vensterbank
Asbestinventarisatie golfplaten
Asbest herkennen

Van Santen Advies

Staalweg 44
2612 KK Delft

015-2061300
info@vs-advies.nl

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie voeren wij uit in heel Nederland, o.a. in de volgende plaatsen:

Back To Top