skip to Main Content

Top 4 meest voorkomende plekken van asbest

Asbest, een (bouw)materiaal dat vroeger veelvuldig werd gebruikt vanwege zijn sterkte, isolerende en brandwerende eigenschappen, is helaas een gevaarlijke stof gebleken dat ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Het is van groot belang om te weten waar asbest zich meestal bevindt om potentiële blootstelling te vermijden. In dit artikel bespreken we de top 4 meest voorkomende plekken waar asbest kan worden aangetroffen.

1.     Dakbedekking

Eén van de meest voorkomende plekken waar asbest wordt aangetroffen, is op daken. Asbest werd vaak gebruikt in dakmaterialen, met name in golfplaten, leien daken, maar ook bitumeuze dakbedekkingen. De golfplaten en leien bevatten asbestcement, een mengsel van cement en asbestvezels. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn bij het werken aan daken die mogelijk asbest bevatten, omdat beschadiging ervan de verspreiding van asbestvezels kan veroorzaken.

Asbest golfplaten

2.     Plafonds en wanden

Asbest kan voorkomen in plafondplaten, vooral in plafonds die vóór 1994 zijn geïnstalleerd. Deze platen bevatten vaak een percentage asbestvezels en werden veelvuldig toegepast in garages, keukens en als beplating op het dak (dakbeschot). Ook werden dezelfde soort asbestbeplating veelvuldig gebruikt om wanden af te timmeren, met name op vochtige locaties. Het is raadzaam om voorzichtig te zijn bij het uitvoeren van werkzaamheden aan plafonds en wanden in oudere gebouwen.

Asbest gevelpaneel

Asbest gevelpaneel

3.     Vloerbedekking

Steeds minder vaak voorkomend dan op andere plaatsen, maar toch nog best vaak kan asbest ook in vloerbedekking worden aangetroffen. Met name asbesthoudende vloertegels en vinylvloeren waren populair. Bij beschadiging of verwijdering van deze vloeren kunnen veel asbestvezels vrijkomen.

asbest vloerzeil - top 4 meest voorkomende asbest plekken

Asbest vloerzeil

4.     Tegellijm

Voor 1994, met name in de jaren ’80 is asbesthoudende tegellijm vaak toegepast. In de oudere tegellijmzakken en emmers werden vroeger vaak asbestvezels in de lijm toegevoegd om de lijm sterker te maken. De concentraties zijn niet erg hoog, maar om tegels te verwijderen, dienen deze van de wanden afgehakt te worden. Hierdoor ontstaat veel stof, inclusief vezelemissie met grote kans op inademing. Indien tegellijm is aangebracht met een lijmkam en het is gedateerd, is voorzichtigheid geboden en adviseert Van Santen Advies om een asbestinventarisatie uit te laten voeren, voordat u gaat beginnen met slopen.

asbest tegellijm - top 4 meest voorkomende asbest plekken

Asbest tegellijm

Laat het veilig onderzoeken en verwijderen van asbest over aan een expert

Neem het zekere van het onzekere en laat de specialisten van Van Santen Advies de meest voorkomende plekken met asbest onderzoeken en eventueel verwijderen. Denkt u dat er asbest aanwezig is, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wilt u een prijsindicatie?

Back To Top