skip to Main Content

Perongeluk asbest gesloopt

Het kan voorkomen dat, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, asbest onbedoeld wordt gesloopt tijdens bouw- of renovatiewerkzaamheden. In een dergelijke situatie is het van groot belang om snel en adequaat te handelen om mogelijke gezondheids- en milieu-impact te minimaliseren.

Perongeluk asbest gesloopt

Vervolgstappen na het perongeluk slopen van asbest

Dit is sterk afhankelijk van de situatie en het soort asbest. Bij asbesthoudende toepassingen met een hoog percentage asbest, in combinatie met zacht materiaal (bijvoorbeeld gips of koord), is het risico op inademen van asbestvezels groot. Een kleine breuk of beschadiging kan al zorgen voor een flinke vezelemissie. Asbesthoudende toepassingen met een laag percentage asbest, die verwerkt zit in hard materiaal (cement of basalt) vormt bij breuk een lager risico op inademing van asbestvezels.

Indien er sprake is van een potentieel risico, dient u het volgende te doen:

  1. Stop de werkzaamheden: Zodra wordt ontdekt dat asbest per ongeluk is gesloopt, moeten alle werkzaamheden onmiddellijk worden gestaakt om verdere blootstelling te voorkomen.
  2. Bescherming van betrokkenen: Zorg ervoor dat iedereen die betrokken is bij het werk onmiddellijk de werkplek verlaat en geschikte beschermende kleding draagt om blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren

Laat vervolgens direct een asbestinventarisatie uitvoeren, al dan niet in combinatie met een verontreinigingsonderzoek. Vanzelfsprekend door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau.

Laat het over aan Van Santen Advies

Het per ongeluk slopen van asbest kan een verontrustende situatie zijn, maar door snel en doeltreffend te handelen en samen te werken met experts, kunnen de gevolgen tot een minimum worden beperkt. De specialisten van Van Santen Advies zijn gecertificeerd en schieten graag te hulp! We proberen je vooraf graag een indicatie te geven van de asbest verwijderen kosten.

 

Door Cock van Santen

Wilt u een prijsindicatie?

Back To Top