skip to Main Content

Hoge luchtvochtigheid in huis

In veel woningen is de luchtvochtigheid te hoog. Door met name het leefvocht, waarbij u moet denken aan: vocht dat ontstaat door koken, wassen en drogen, douchen en ademen. Op deze manier produceert een gemiddeld gezin zo’n 10 à 15 liter vocht per dag. Als deze vochtige lucht niet op de juiste wijze afgevoerd wordt, stijgt de luchtvochtigheid en ontstaat vaak condensatie aan koude oppervlakten.

Een hoge luchtvochtigheid in huis kan uiteindelijk zorgen voor gezondheidsklachten zoals het veroorzaken of verergeren van astma, klachten aan de luchtwegen, hoofdpijn of reumaklachten. Ook zorgt een hoge luchtvochtigheid in uw woning voor een reëel risico op schimmel, condens en muffe lucht in uw woning.
Met speciaal apparatuur wordt de luchtvochtigheid in uw woning gemeten. De luchtvochtigheid worden per kamer / ruimte gemeten en in kaart gebracht en in duidelijke rapporten aan u aangeleverd. Indien geen vochtoorzaak blijkt uit onderzoek biedt datalogging uitkomst. Op locatie wordt een datalogger geplaatst waarmee over een langere periode de CO2 waarden, luchtvochtigheid en temperatuur worden gemeten.

De waarden worden 12 maal per uur gemeten en geregistreerd. Op basis van de metingen ontstaat inzicht in de situatie op locatie over een langere periode. De waarden geven een goede indicatie van de mate waarin de ruimte wordt verwarmd en geventileerd en van de luchtvochtigheid in de ruimte.
Onze dataloggers zijn uitgevoerd met een data modem waardoor de gegevens op afstand kunnen worden uitgelezen. Zo hebben we real time overzicht en controle over onze dataloggers. Van de metingen worden helderere rapportages opgesteld met een samenvatting van de meetwaarden en grafieken per gemeten periode en natuurlijk heldere adviezen.

Bij temperaturen tussen 20 en 27˚C en een relatieve vochtigheid tussen 30 en 40% voelt 80% van de mensen zich behaaglijk (ASHRAE, 1992), wanneer zij licht werk doen, voornamelijk zittend. Bij ouderen kan bij langdurige blootstelling aan temperaturen boven de 25˚C de gezondheid nadelig worden beïnvloed: het kan leiden tot vermoeidheid, concentratieproblemen en benauwdheid.

Back To Top