skip to Main Content

Doorslaand vocht

Doorslaand vocht is een steeds vaker voorkomend probleem en wordt door van Santen Inspectie minutieus onderzocht en in beeld gebracht. Doorslaand vocht is vocht dat door de gevel dringt en gaat vaak samen met beschadigde voegen. Vanwege het veranderende klimaat is het steeds lastiger om doorslaand vocht te bestrijden.

Hoosbuien met grote hoeveelheden water zorgen vaak voor verzadigingen van muren / gevels. Daken en dakgoten kunnen de grote hoeveelheid water in de korte periode niet verwerken, met doorslaand vocht als één van de gevolgen. Het bestrijden van doorslaand vocht kan op verschillende manieren en is sterk afhankelijk van de situatie op locatie. Impregneren van een gevel kan een oplossing zijn, maar is niet effectief indien de voegen en het metselwerk beschadigd zijn.

Daarom is een gedegen onderzoek naar de aard en omvang van het doorslaande vocht van belang, zodat u een juiste aanpak kunt bepalen ter voorkoming van het vocht dat doordringt.

Back To Top